Etichete: nicio etichetă

MySQL este cel mai popular sistem de gestiune a bazelor de date open-source, şi unul dintre cele mai performante SGBD existente în prezent.

Este un server de baza de date SQL robust, rapid, multi-threaded (utilizează fire de execuţie concurente), şi multi-user (permite deservirea simultană a mai multor utilizatori). Aceste calităţi îl recomandă ca back-end pentru aplicaţiile Web dinamice.

Există numeroase interfeţe de acces la bazele date MySQL din diverse limbaje de programare: C/C++, Java, PHP, precum şi aplicaţii numeroase aplicaţii client – care permit conectarea la server şi rularea de comenzi pe acesta.

Citește mai departe:

Conectarea la MySQL

MySQL este un server de baze de date ce permite atât conectarea clienților locali, cât și a celor ce lucrează pe alte sisteme de calcul. Pentru conectare se folosește programul mysql (Linux) sau mysql.exe (Windows). Parametrii săi precizează adresa serverului ( -h, implicit localhost), utilizatorul mysql ( -u), și parola ( -p. Dacă nu se precizează parametrul -p, se consideră că utilizatorul nu are configurată parolă pe serverul MySQL). …

Baze de date MySQL

MySQL este un SGBD ce permite gestionarea mai multor baze de date, dar la un moment dat se lucrează cu o singură bază de date. Practic, fiecare bază de date reprezintă un director aflat pe hard-diskul serverului, fiecărei tabele din baza de date corespunzându-i unul sau mai multe fișiere. …

Tipuri de date

Tipuri de date …

Expresii MySQL

În MySQL, expresiile sunt alcătuite din operatori, date constante, valori din coloane și funcții. Tipurile de date și tipurile de coloane au fost descrise în articolul Tipuri de date. Articolul curent descrie operatorii și funcțiile MySQL. …

Tabele MySQL

Bazele de date MySQl sunt formate din unul sau mai multe tabele. Fiecare tabel reprezintă o colecție de înregistrări, structurate pe una sau mai multe coloane. Orice bază de date proaspăt creată este vidă – nu conține nici un tabel. …

SQL INSERT

Pentru inserarea unei linii într-un tabel se folosește comanda INSERT. Comanda poate avea mai multe forme, printre care: …

SQL SELECT

Comanda SELECT realizează una dintre cele mai frecvente operații asupra unui tabel dintr-o bază de date, respectiv extragerea înregistrărilor care respectă anumite criterii. Sintaxa parțială este: …

SQL UPDATE

Această comandă permite modificarea valorilor din înregistrările unui tabel. Sintaxa este următoarea: …

SQL DELETE

Comanda DELETE permite ștergerea înregistrărilor din tabel care respectă anumite condiții. Sintaxa ei este: …