Generarea permutărilor


Editat de Candale Silviu (silviu) la data 2019-11-03

Prin permutare a unei mulțimi înțelegem o aranjare a elementelor sale, într-o anumită ordine. Este cunoscut, printre altele, faptul că numărul de permutări ale unei mulțimi cu n elemente este \(P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdots \cdot n \). Prin convenție, \(P_0 = 0! = 1\).

Problema

Fie un număr natural n. Să se afișeze, în ordine lexicografică, permutările mulțimii \( \left\{ 1, 2, , \cdots , n \right\}\).

Exemplu

Pentru n=3, se va afișa:

1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1

Rezolvare

Bineînțeles, vom rezolva problema prin metoda backtracking. Vectorul soluție x[] va reprezenta o permutare candidat. Să ne gândim care sunt proprietățile unei permutări, pe care le va respecta și vectorul x[]:

 • elementele sunt numere naturale cuprinse între 1 și n;
 • elementele nu se repetă;
 • vectorul x[] se construiește pas cu pas, element cu element. El va conține o permutare validă când va conține n elemente, desigur corecte.

Cele observate mai sus ne permit să precizăm condițiile specifice algoritmului backtracking, într-un mod mai formal:

 • condiții externe: \( x[k] \in \left\{ 1,2, \cdots, n \right\} \);
 • condiții interne: \(x[k] \notin \left\{ x[ 1 ],x[ 2 ], \cdots, x[ k-1 ] \right\}\), pentru \( k \in \left\{2,3, \cdots, n \right \} \)
 • condiții de existență a soluției: \(k = n\)

Sursă C++

Următorul program afișează pe ecran permutările, folosind un algoritm recursiv:

#include <iostream>
using namespace std;

int x[10] ,n;

void Afis()
{
  for( int j=1;j<=n;j++)
    cout<<x[j]<<" ";
  cout<<endl;
}

bool OK(int k){
  for(int i=1;i<k;++i)
    if(x[k]==x[i])
      return false;
  return true;
}

bool Solutie(int k)
{
  return k == n;
}

void back(int k){
  for(int i=1 ; i<=n ; ++i)
  {
    x[k]=i;
    if( OK(k) )
      if(Solutie(k))
        Afis();
      else
        back(k+1);
  }
}
int main(){
  cin>>n;
  back(1);
  return 0;
}

Observații

Semnificația funcțiilor:

 • void Afis(); afișează soluția curentă. Când se apelează, vectorul soluție x are n elemente, reprezentând o permutare completă;
 • bool OK(int k); verifică condițiile interne. La apel, x[k] tocmai a primit o valoare conform condițiilor externe. Prin funcția OK() se va verifica dacă această valoare este validă;
 • bool Solutie(int k); verifică dacă avem o soluție completă. Acest lucru se întâmplă când permutarea este completă; am dat o valoare corectă ultimului element al tabloului, x[n], adică atunci când k=n;
 • void back(int k); – apelul acestei funcții dă valori posibile elementului x[x] al vectorului soluție și le verifică:
  • se parcurg valorile pe care le pot lua elementele vectorului, conform condițiilor externe (în acest caz, 1..n);
   • se memorează în x[k] valoarea curentă;
   • dacă valoarea lui x[k] este corectă, conform condițiilor interne, se verifică dacă avem o soluție completă. ÎN caz afirmativ se afișează această soluție, în caz contrar se trece la următorul element, prin apelul recursiv;
  • la finalul parcurgerii, se revine la elementul anterior, prin revenirea din apelul recursiv

Observații:

 • generarea valorilor din vectorul soluție începe cu primul element al acestuia; în consecință, apelul principal al funcției back() este back(1);
 • generarea permutărilor în ordine lexicografică se obține datorită faptului că, în funcția back() valorile posibile pe care le primește x[k] sunt parcurse în ordine crescătoare (for(int i=1 ; i<=n ; ++i)....). Dacă am fi parcurs valorile de la n la 1, s-ar fi generat permutările în ordine invers lexicografică;
 • algoritmul este exponențial și poate fi folosit numai pentru valori mici ale lui n. O soluție ceva mai bună se poate obține dacă, pentru a stabili corectitudinea condițiilor interne, evităm parcurgerea elementelor deja memorate în vectorul soluție. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui vector caracteristic, cu semnificația: v[p] = 1 dacă valoarea p face deja parte din permutare, și v[p]=0 dacă p nu face parte din permutare.

O soluție îmbunătățită

Analizând soluția de mai sus, constatăm că funcția OK() se apelează de foarte multe ori, pentru a verifica dacă valoarea lui x[k] nu apare deja în vectorul soluție. Putem evita utilizarea acestei funcții dacă folosim un vector caracteristic (uz[]) prin intermediul căruia să știm dacă o anumită valoarea i apare sau nu în vectorul soluție:

$$ uz[i]=\begin{cases}1 & \text{, dacă } i \text{ apare in } x[] \\ 0 & \text{, dacă } i \text{ nu apare in } x[]\end{cases} $$

În acest caz, soluția C++ devine:

#include <iostream>
using namespace std;

int x[10] , n , uz[10];

void Afis()
{
  for( int j = 1 ; j <= n ; j++)
    cout << x[j] << " ";
  cout << endl;
}

void back(int k){
  for(int i = 1 ; i <= n ; ++i)
    if(uz[i] == 0)
    {
      uz[i] = 1;
      x[k] = i;
      if(k == n)
        Afis();
      else
        back(k + 1);
      uz[i] = 0;
    }
}
int main(){
  cin >> n;
  back(1);
  return 0;
}

Varianta iterativă

În general, algoritmii nerecursivi sunt mai buni decât cei recursivi, deși uneori sunt mai dificil de urmărit. Următorul program iterativ afișează și el permutările pe ecran:

#include <iostream>

using namespace std;

int n , x[100];

void afisare(int k){
  for(int i = 1 ; i <= k ; i ++)
    cout << x[i] << " ";
  cout << endl;
}

bool OK(int k){
  for(int i = 1 ; i < k ; i ++)
    if(x[i] == x[k])
      return 0;
  return 1;
}

void back()
{
  int k = 1;
  x[1] = 0;
  while(k > 0)
  {
    bool gasit = false;
    do{
      x[k] ++;
      if(x[k] <= n && OK(k))
        gasit = true;
    }
    while(! gasit && x[k ] <= n);
    if(! gasit)
      k --;
    else
      if(k < n)
      {
        k ++;
        x[k] = 0;
      }
      else
        afisare(k);

  }
}

int main(){
  cin >> n;
  back();
  return 0;
}

Fișiere atașate


Probleme ataşate

Nr. Problema Clasa Dificultate Operații I/O
1 #0123 - Permutari 11 ușoară fișiere
2 #0124 - Permutari1 11 ușoară fișiere
3 #0125 - Permutari2 11 medie fișiere
4 #1327 - SirPIE 11 medie fișiere
5 #0194 - Anagrame1 11 medie fișiere
6 #0202 - PermPF 11 medie fișiere
7 #0205 - Shuffle 11 medie fișiere
Editat de Candale Silviu (silviu) la data 2019-11-03