Funcții C++ predefinite


Editat de Candale Silviu (silviu) la data 2018-11-19
Etichete: nicio etichetă

O funcție este un ansamblu de instrucțiuni care prelucrează un set de date de intrare, numite parametri sau argumente și obține un rezultat. Când folosim funcțiile, acestea apar în expresii ca operand, valoarea operandului fiind de fapt rezultatul funcției, obținut în urma prelucrării valorilor curente ale parametrilor.

De exemplu, în C++ nu există nicio operație prin care să calculăm rădăcina pătrată a unui număr real, de exemplu \( \sqrt{5} \). Acest lucru poate fi realizat folosind funcția sqrt, prin apelul sqrt(5); acesta trebuie realizat într-o expresie, de exemplu o afișare:

cout << sqrt(5);

Despre funcția sqrt (și de fapt despre orice funcții), trebuie cunoscute niște informații specifice, pentru a ști cum și când o putem folosi:

  • numele funcției
  • numărul parametrilor
  • tipul parametrilor
  • tipul rezultatului

Aceste informații sunt precizate printr-un mecanism de declarare a funcției, numit prototip. De exemplu funcția sqrt determină rădăcina pătrată dintr-un număr real (nenegativ) iar rezultatul său este de asemenea număr real. Prototipul său este:

double sqrt(double);

Prototipurile funcțiilor din aceeași categorie sunt grupate într-un fișier header. Acesta trebuie inclus în programul nostru, prin directiva #include. De exemplu, dacă folosim operațiile de de citire/scriere vom include header-ul iostream, iar dacă folosim funcțiile matematice vom include header-ul cmath.

Câteva funcții cu caracter matematic

Denumire Header Prototip Rezultat
abs cstdlib int double(int x) Valoarea absolută a argumentului, \( \lvert x\rvert \), număr întreg
abs cmath double double(double x) Valoarea absolută a argumentului, \( \lvert x\rvert \), număr real
sqrt cmath double sqrt(double x) Rădăcina pătrată a argumentului, \( \sqrt{x} \)
pow cmath double pow(double x, double y) \( x^y \)
sin cmath double sin(double x) \( \sin {x} \)
cos cmath double cos(double x) \( \cos {x} \)
tan cmath double tan(double x) \( \tan {x} \)
floor cmath double floor(double x) Cel mai mare întreg mai mic sau egal cu x
ceil cmath double ceil(double x) Cel mai mic întreg mai mare sau egal cu x

O listă mai detaliată cu funcții matematice uzuale poate fi consultată aici – în limba engleză.

Fișiere atașate