Articolele lui Candale Silviu (silviu)

Generarea permutărilor

Prin permutare a unei mulțimi înțelegem o aranjare a elementelor sale, într-o anumită ordine. Este cunoscut, printre altele, faptul că numărul de permutări ale unei mulțimi cu n elemente este \(P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdots \cdot n \). Prin convenție, \(P_0 = 0! = 1\). …

Citește articolul

Factorial

În matematică factorialul unui număr întreg pozitiv n este notat cu n! și este egal cu produsul numerelor naturale mai mici sau egale cu n. Prin definiție, 0!=1. …

Citește articolul


Triunghiul lui Pascal

Triunghiul lui Pascal este un tablou triunghiular cu numere naturale, în care fiecare element aflat pe laturile triunghiului are valoarea 1, iar celelalte elemente sunt egale cu suma celor două elemente vecine, situate pe linia de deasupra. …

Citește articolul


MySQL

MySQL este cel mai popular sistem de gestiune a bazelor de date open-source, şi unul dintre cele mai performante SGBD existente în prezent. …

Citește articolul

Funcții C++ predefinite

O funcție este un ansamblu de instrucțiuni care prelucrează un set de date de intrare, numite parametri sau argumente și obține un rezultat. Când folosim funcțiile, acestea apar în expresii ca operand, valoarea operandului fiind de fapt rezultatul funcției, obținut în urma prelucrării valorilor curente ale parametrilor. …

Citește articolul


Sortarea prin interclasare

Sortarea prin interclasare, sau Mergesort este o metodă eficientă de sortare a elementelor unui tablou, bazată pe următoarea idee: dacă prima jumătate a tabloului are elementele sortate și a doua jumătate are de asemenea elementele sortate, prin interclasare se va obține tabloul sortat. …

Citește articolul

QuickSort

QuickSort sau Sortarea rapidă este o metodă eficientă de sortare a unui tablou, descoperită în 1960 de programatorul britanic C.A.R. Hoare. Pentru un set de n valori oarecare algoritmul efectuează \( O(n \log n) \) comparații, dar în cazul cel mai nefavorabil se efectuează \( O(n^2) \) comparații. …

Citește articolul


Alocarea dinamică a memoriei

Așa cum știm deja, fiecărui program C++ care rulează pe calculator i se alocă trei zone distincte în memoria RAM: …

Citește articolul

Structuri de date neomogene în C++

De multe ori datele folosite într-un program caracterizează obiecte/fenomene din realizate, iar acestea au mai multe caracteristici decât un simplu număr sau un șir de caractere. De exemplu, o persoană poate fi caracterizată prin câteva informații: …

Citește articolul