Articolele lui Candale Silviu (silviu)

Sume parțiale în tablouri

Considerăm un tabloul cu elemente numerice. În unele probleme se cere să determinăm rapid suma elementelor din anumite secvențe date. Desigur, o soluție este parcurgerea tuturor elementelor din secvență și determinarea sumei, dar această operație are complexitatea \( O(n) \), iar dacă numărul de sume care trebuie calculate este mare soluția poate fi inacceptabilă. …

Citește articolul

Tablouri unidimensionale

Să spunem că știm notele unor elevi și trebuie să le afișăm în ordine crescătoare. Dacă sunt trei elevi, vom folosi trei variabile, dacă sunt 6 elevi, putem folosi 6 variabile, dar dacă sunt 50 de elevi? Putem folosi 50 de variabile, dar nu este tocmai ușor!! Probabil, niciun om întreg la minte nu va folosi 50 de variabile…. Aici își arată forța tablourile! …

Citește articolul

Căutarea binară

Căutarea unei valori într-un vector se poate face în două moduri: …

Citește articolul