MySQL / Tabele MySQL


Editat de Candale Silviu (silviu) la data 2019-01-16
Etichete: nicio etichetă

Bazele de date MySQl sunt formate din unul sau mai multe tabele. Fiecare tabel reprezintă o colecție de înregistrări, structurate pe una sau mai multe coloane. Orice bază de date proaspăt creată este vidă – nu conține nici un tabel.

Afișarea tabelelor care fac parte din baza de date selectată se face prin intermediul comenzii SHOW TABLES;.

Crearea tabelor

Tabele se crează prin intermediul comenzii CREATE TABLE. Sintaxa comenzii este complexă, și va fi parțial descrisă în continuare.

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] [nume_bd.]nume_tabel
  [(definiție_creare1, definiție_creare2,...)]

unde:

 • nume_tabel reprezintă numele tabelului care va fi creat
 • nume_db reprezintă numele bazei de date din care va face parte noul tabel. Dacă nu este precizat, tabelul va face parte din baza de date curent selectată.
 • clauza opțională TEMPORARY duce la crearea unui tabel temporar, care va exista până la terminarea sesiunii de lucru sau până la ștergerea sa explicită.
 • prezența clauzei opționale IF NOT EXIST nu va produce o eroare, în cazul în care există deja un tabel cu același nume.
 • definiție_creare reprezintă definiția unei coloane a tabelului, și trebuie să apară pentru fiecare coloană. Sintaxa ei (parțială) este următoarea: nume_coloana tip_coloana [NOT NULL | NULL] [DEFAULT valoare_implicită] [AUTO_INCREMENT] [[PRIMARY] KEY]
  • nume_coloana reprezintă numele dorit pentru coloană. tip_coloana reprezintă tipul de coloană MySQL al coloanei curente – se va preciza atât numărul de cifre și numărul de zecimale, dacă este cazul. Clauzele NOT NULL, DEFAULT etc au semnificațiile descrise în acest articol.

Pentru sintaxa completă a comenzii CREATE TABLE, consultați documentația MySQL.

IMPORTANT: Pentru a folosi spații în nume de coloane, tabele sau baze de date, sau pentru a folosi pentru numele acestora cuvinte rezervate MySQL, acestea vor fi delimitate prin caractere apostrof întors (`) – tasta de sub ESCAPE.

Următorul exemplu creează tabelul elevi, structura tabelului este evidentă din comandă.

mysql> use tempdb;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> create table elevi(
  -> id int not null auto_increment primary key,
  -> nume varchar(50) not null,
  -> prenume varchar(50) not null,
  -> nota_romana float not null,
  -> nota_matematica float not null,
  -> media float not null
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Afișarea tabelelor dintr-o bază de date

Pentru a afișa tabele componente ale unei baze de date se folosește comanda SHOW TABLES

mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_tempdb |
+------------------+
| elevi      |
| test_time    |
+------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Afișarea structuri unui tabel

Se face prin intermediul comenzii DESCRIBE, ca în exemplul următor:

mysql> describe elevi;
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| nume      | varchar(50) | NO  |   | NULL  |        |
| prenume     | varchar(50) | NO  |   | NULL  |        |
| nota_romana   | float    | NO  |   | NULL  |        |
| nota_matematica | float    | NO  |   | NULL  |        |
| media      | float    | NO  |   | NULL  |        |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Ștergerea unui tabel

Se face prin intermediul comenzii DROP TABLE

mysql> drop table elevi;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_tempdb |
+------------------+
| test_time    |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Fișiere atașate


Vezi și: