Etichete: nicio etichetă

Nu parcurgeți acest articol înainte de rezolvarea problemei!

Enunț

Fie subalgoritmul factoriPrimi(n, d, k, x) care determină cei k factori primi ai unui număr natural n, începând căutarea factorilor primi de la valoarea d. Parametrii de intrare sunt numerele naturale n, d și k, iar parametrii de ieșire sunt șirul x cu cei k factori primi (1 ≤ n ≤ 10000, 2 ≤ d ≤ 10000, 0 ≤ k ≤ 10000).

Subalgoritm factoriPrimi(n, d, k, x):
 Dacă n MOD d = 0 atunci
  k ← k + 1
  x[k] ← d
 SfDacă
 CâtTimp n MOD d = 0 execută
  n ← n DIV d
 SfCâtTimp
 Dacă n > 1 atunci
  factoriPrimi(n, d + 1, k, x)
 SfDacă
SfSubalgoritm

Stabiliți de câte ori se autoapelează subalgoritmul factoriPrimi(n, d, k, x) prin execuția următoarei secvențe de instrucțiuni:

n ← 120
d ← 2
k ← 0
factoriPrimi(n, d, k, x)

A. de 3 ori
B. de 5 ori
C. de 9 ori
D. de același număr de ori ca și în cadrul secvenței de instrucțiuni:

n ← 750
d ← 2
k ← 0
factoriPrimi(n, d, k, x)

Soluție

Răspuns corect: A, D.

Justificare

Fie:

n ← 120
d ← 2
k ← 0
factoriPrimi(n, d, k, x)

Atunci:

factoriPrimi(120, 2, 0, x) → factoriPrimi(15, 3, 1, x) → factoriPrimi(5, 4, 1, x) → factoriPrimi(5, 5, 2, x)

S-au făcut trei autoapeluri, deci răspunsul A este corect.

De asemenea, răspunsul D este corect, deoarece:

factoriPrimi(750, 2, 0, x) → factoriPrimi(375, 3, 1, x) → factoriPrimi(125, 4, 1, x) → factoriPrimi(125, 5, 2, x)

Și în acest caz sunt trei autoapeluri!


Vezi și: