Informatica în liceu / Informatică, clasa a XI-a


Etichete: nicio etichetă

Metoda backtracking

Metoda greedy

Programare dinamică

Teoria grafurilor

Structuri de date arborescente


Vezi și: