Etichete: nicio etichetă

Sortarea unui tablou reprezintă o rearanjare a elementelor astfel încât valorile acestora să fie într-o anumită ordine. De regulă ordinea cerută este cea crescătoare sau descrescătoare.

Există numeroase metode de sortare, conform Wikipedia .

Din punct de vedere al eficienței, avem:

 • algoritmi neeficienți, de complexitate \(O(n^2)\):
  • metoda bulelor
  • sortarea prin selecție
  • sortarea prin inserție
  • metoda piticului
  • etc.
 • algoritmi eficienți, de complexitate \(O(n \cdot \log n)\):
  • QuickSort
  • MergeSort
  • HeapSort

Pentru structuri de date particulare există și algoritmi de complexitate \(O(n)\). De asemenea, există algoritmi exponențiali, de complexitate \( O(n!) \), fără utilitate practică.

Citește mai departe:

Metoda bulelor

Cunoscută și sub numele BubbleSort, metoda bulelor se bazează pe următoare idee: …

Sortarea prin selecție

Sortarea prin selecție (Selection Sort) se bazează pe următoarea idee: …

Sortarea prin inserție

Sortarea prin inserție (Insertion Sort) se bazează pe următoarea idee: …

STL sort

STL (Standard Template Library) conține o funcție ce realizează sortarea eficientă a unui tablou, sort. Ea poate fi folosită atât pentru sortarea unui vector STL, cât și pentru sortarea unui tablou standard C. Elementele tabloului pot avea orice tip pe care este definită operația <. …