Structuri de date neomogene în C++ / Operații cu structuri


Etichete: nicio etichetă

Cea mai importantă operație cu structuri este referirea unui câmp.

Referirea unui câmp

Se face cu ajutorul operatorului . (punct), numit și operator de acces la membrii unei structuri. Forma generală a acestei operații este:

variabila_de_tip_structura.câmp

Observații:

  • Rezultatul acestei operații este câmpul referit și este lvalue (poate fi supus unei atribuiri) ;
  • Operația nu este comutativă;
  • Despre accesul la membrii unei structuri referite de un pointer puteți citi aici;

Exemplu:

Considerăm următoarea secvență:

struct Persoana{
    char nume[21], prenume[21], sex;
    int varsta;
    double salariu;
};
Persoana A, B;

Următoarele operații sunt corecte:

cin >> A.varsta;
strcpy(A.nume, "Popescu");
strcpy(B.nume, A.nume);
A.sex = 'M';
A.salariu = B.salariu + 125.80;
B.varsta ++;

Următoarele operații sunt greșite:

Persoana.nume
Persoana.A
varsta.persoana

Citirea și afișarea

O variabilă de tip structură nu poate fi nici citită, nici afișată. Putem în schimb să realizăm aceste operații cu câmpurile structurii, folosind operatorul de access ..

CORECT!

cin >> A.nume >> A.prenume >> A.sex >> A.varsta >> A.salariu;
cout << A.nume << " " << A.prenume << " " << A.sex << " " << A.varsta << " " << A.salariu;

GREȘIT!

cin >> A;
cout << B;

Atribuirea

Singura operație uzuală care se poate efectua cu o variabilă de tip structură este atribuirea:

A = B

unde A și B sunt două variabile de același tip structură. Atribuirea se face bit cu bit – fiecare bit din reprezentarea în memorie a variabilei B se copiază corespunzător în reprezentarea în memorie a variabilei A.


Vezi și: