Detalii evaluare #16436146

Rezumat problemă

În oraşul Iaşi, cele N firme IT derulează în prezent M proiecte din acest domeniu (printre care şi ONI 2012). Firmele sunt identificate prin numere naturale de la 1 la N, iar proiectele sunt identificate prin numere naturale de la 1 la M. Fiecare proiect are una sau mai multe etape, o etapă fiind executată de o singură firmă IT. Spunem că o firmă coordonează un proiect dacă execută mai mult de jumătate din etapele proiectului.
Cunoscând numărul firmelor IT, numărul proiectelor, numărul de etape ale fiecărui proiect şi firmele ce execută fiecare etapă, să se determine firma/firmele care coordonează cel mai mare număr de proiecte.

Detalii

Problema Proiecte1 Operații I/O proiecte.in/proiecte.out
Limita timp 0.2 secunde Limita memorie Total: 1 MB / Stivă 1 MB
Id soluție #16436146 Utilizator Ionescu Simona (simonaionescu74)
Fișier proiecte1.cpp Dimensiune 967 B
Data încărcării 04 August 2019, 04:43 Scor / rezultat Eroare de compilare

Evaluare


Mesaj compilare

proiecte1.cpp: In function 'int main()':
proiecte1.cpp:25:20: error: 'sort' was not declared in this scope
   sort(a+1,a+k+1);

          ^
proiecte1.cpp:16:34: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
 {freopen("proiecte.in","r",stdin);

                 ^
proiecte1.cpp:17:35: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
 freopen("proiecte.out","w",stdout);

                  ^
proiecte1.cpp:24:20: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  scanf("%d",&a[j]);

          ^

Cum funcționează evaluarea?

www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:

 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unui program complet
 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unei secvențe de program - câteva instrucțiuni, o listă de declarații, una sau mai multe funcții, etc.

Problema Proiecte1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:

 • Programul sursă este compilat folosind compilatorul corespunzător. Dacă în urma compilării se obțin erori sau avertismente, acestea sunt afișate în această pagină.
 • Dacă programul a fost compilat, executabilul obținut va fi rulat, furnizându-i-se unul sau mai multe seturi de date de intrare, în concordanță cu restricțiile specifice problemei. Pentru fiecare set de date se obține un anumit punctaj, în raport cu corectitudinea soluției tale.

Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.