Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 95

Exercițiul #481

Subprogramul F este definit mai jos.

void F (int n, int d)
{ if(d<n/2) F(n, d+1);
 if(n%d==0)
 cout<<d<<’ ’;
}

Prin care dintre instrucţiunile următoare se poate apela subprogramul pentru a afişa, în ordine strict descrescătoare, toţi divizorii pozitivi proprii ai numărului 2015 (divizori naturali diferiți de 1 și de 2015).

Varianta 1
F(2015,2015);
Varianta 2
F(2015,1);
Varianta 3
F(2015,2);
Varianta 4
F(2015,d);
Subiect Bacalaureat 2015
Clasa a 10-a

Exercițiul #487

Subprogramul F este definit mai jos.

void F(char c)
{ if(c>='a')
 { cout<<c;
  F(c-1);
 }
}

Ce se afişează în urma apelului de mai jos.

F('d');
Varianta 1

abcd

Varianta 2

dcba

Varianta 3

dcb

Varianta 4

bcd

Subiect Bacalaureat 2015
Clasa a 10-a

Exercițiul #492

Subprogramul F este definit mai jos.

void F (long a, int b)
{ if(a*b!=0)
  if(a%2==0)
  { cout<<a%10;
   F(a/10,b-1);
  }
  else
  { F(a/10,b+1);
   cout<<a%10;
  }
}

Ce se afişează în urma apelului de mai jos.

F(154678,3);
Subiect Bacalaureat 2015
Clasa a 10-a

Exercițiul #497

Subprogramul F este definit mai jos.

int f(int a, int b)
{ if (a==b) return 0;
 if (b/a==0) return a+b;
 return f(a+2,b-3);
}

Scrieți valorile f(5,5) și f(10,21) în această ordine, separate prin exact un spațiu.

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 10-a

Exercițiul #502

Se consideră subprogramul f, definit mai jos. Indicați ce valoare are f(15).

int f(int n)
{ if (n<10) return f(n+1)+3;
 else if (n==10) return 7;
 else return f(n-2)-1;
}
Varianta 1

1

Varianta 2

7

Varianta 3

8

Varianta 4

10

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #508

Se consideră subprogramul f, definit mai jos. Indicați ce valoare are f(15, 25).

int f(int a,int b)
{ if (b==0) return a;
 else return f(b,a%b);
}
Varianta 1

15

Varianta 2

10

Varianta 3

5

Varianta 4

0

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 10-a

Exercițiul #512

Se consideră subprogramele f1 şi f2, definite mai jos.

int f1(int n)
{ return n*(n+1)/2;
}
int f2 (int n)
{ if(n>0)
  return n+f2(n-1);
 return 0;
}

Identificaţi subprogramul care, la apel, pentru parametrul n=10, returnează suma primelor 10 numere naturale nenule.

Varianta 1

atât f1, cât şi f2

Varianta 2

numai f1

Varianta 3

numai f2

Varianta 4

nici f1, nici f2

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 10-a

Exercițiul #516

Se consideră subprogramele f1 şi f2, definite mai jos.

int f1 (int x, int y)
{
return x*y;
}
int f2 (int x, int y)
{ if (y==1) return x;
else return x*f2(x, y-1);
}

La apel, pentru parametrii x=2 şi y=3, returnează xy:

Varianta 1

atât f1, cât şi f2

Varianta 2

numai f1

Varianta 3

numai f2

Varianta 4

nici f1, nici f2

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 10-a

Exercițiul #522

Se consideră subprogramul f, definit mai jos.

void f (int n)
{ if (n!=0)
 { f (n-1);
  cout<<n;
 }
}

Indicaţi ce se afişează în urma apelului de mai jos.

f(3);
Varianta 1

12

Varianta 2

123

Varianta 3

321

Varianta 4

3210

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 10-a

Exercițiul #528

Se consideră subprogramul f, definit mai jos.

int f(int x)
{ if(x<=0)
  return 0;
 return x+f(x-5);
}

Care este rezultatul apelului f(20)?

Subiect Bacalaureat 2012
Clasa a 10-a