Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 28

Exercițiul #70

Care dintre următoarele expresii reprezintă un element al tabloului bidimensional a, declarat mai jos?

int a[5][6];
Varianta 1

a[40]

Varianta 2

a[6][7]

Varianta 3

a[2][3]

Varianta 4

a[10*5]

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #74

Care dintre variantele de mai jos reprezintă declararea eficientă şi corectă a unui tablou bidimensional cu exact 20 de elemente, numere întregi cu cel mult 4 cifre fiecare?

Varianta 1

int a[2][10];

Varianta 2

float a[40];

Varianta 3

char a[2][10];

Varianta 4

int a[40];

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #156

În secvenţa de mai jos, variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează o matrice în care prima linie şi prima coloană sunt numerotate cu 1. Toate elementele matricei primesc valori în urma executării secvenţei.

Scrieţi în ordine, începând cu prima linie, separate prin exact un spațiu, doar elementele situate pe cea de-a treia coloană a matricei.

for(j=1;j<=6;j++)
 for(i=1;i<=4;i++)
  a[i][j]=2*i+j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #157

În secvenţa de mai jos, variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează o matrice în care prima linie şi prima coloană sunt numerotate cu 0. Toate elementele matricei primesc valori în urma executării secvenţei.

Scrieţi în ordine, începând cu prima linie, separate prin exact un spațiu, doar elementele situate pe cea de-a treia coloană a matricei.

for(j=0;j<6;j++)
 for(i=0;i<4;i++)
  a[i][j]=2*i+j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #161

În secvenţa de mai jos, variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează o matrice în care prima linie şi prima coloană sunt numerotate cu 1. Toate elementele matricei primesc valori în urma executării secvenţei.

Scrieţi în ordine, începând cu prima coloană, separate prin exact un spațiu, doar elementele situate pe cea de-a doua linie a matricei.

for(j=1;j<=6;j++)
 for(i=3;i>=1;i--)
  a[i][j]=i+j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #655

Variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila m memorează un tablou bidimensional cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi.

O expresie C/C++ a cărei valoare este egală cu produsul dintre primul element de pe linia i și ultimul element de pe coloana j din acest tablou este:

Varianta 1

m[0,i]*m[j,4]

Varianta 2

m(0,i)*m(j,4)

Varianta 3

m(i)(0)*m(4)(j)

Varianta 4

m[i][0]*m[4][j]

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #986

Pentru a putea memora un tablou bidimensional cu maximum 21 de elemente, numere reale, variabila A se poate declara astfel:

Varianta 1

A[3..7] int;

Varianta 2

A[3][7] float;

Varianta 3

int A[3;7];

Varianta 4

float A[3][7];

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #121

În secvenţa de mai jos, variabila a memorează un tablou bidimensional cu 20 de linii şi 20 de coloane, numerotate de la 1 la 20, cu elementele reale. Variabila p este reală, iar i este de tip întreg.

Care dintre instrucţiunile de mai jos poate înlocui punctele de suspensie din secvenţa de program următoare astfel încât executarea acesteia să determine memorarea în variabila p a valorii produsului celor 40 de elemente aflate pe diagonalele matricei.

p=1;
for(i=1;i<=20;i++)
  ....
Varianta 1

p=p*a[21-i][i]*a[i][21-i];

Varianta 2

p=p*a[i][i]*a[i][20-i];

Varianta 3

p=p*a[i][i]*a[21-i][21-i];

Varianta 4

p=p*a[21-i][21-i]*a[i][21-i];

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #146

Într-un tablou bidimensional A, cu n linii şi n coloane, notăm cu Aij elementul aflat pe linia i şi coloana j (1≤i≤n, 1≤j≤n). Care este valoarea expresiei j-i dacă elementul Aij este situat pe diagonala principală a tabloului A?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #147

Într-un tablou bidimensional A, cu n linii şi n coloane, notăm cu Aij elementul aflat pe linia i şi coloana j (1≤i≤n, 1≤j≤n). Care este valoarea expresiei j+i dacă elementul Aij este situat pe diagonala secundară a tabloului A?

Varianta 1

n

Varianta 2

n-1

Varianta 3

n+1

Varianta 4

2*n

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a