Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 28

Exercițiul #194

Variabila a memorează un tablou bidimensional cu 5 linii și 5 coloane, numerotate de la 1 la 5, ale cărui elemente sunt numere întregi. Care este cea mai mare valoare, memorată în tablou, deasupra diagonalei principale a tabloului construit în urma executării secvenţei de program de mai jos?

for(i=1;i<=5;i++)
 for(j=1;j<=5;j++)
  a[i][j]=j%i+i%j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #203

Variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 5 linii şi 5 coloane(numerotate de la 1 la n), numere întregi. Care este suma elementelor aflate pe diagonala secundară a tabloului construit în urma executării secvenţei de program de mai jos?

for(i=1;i<=5;i++)
 for(j=1;j<=5;j++)
  a[i][j]=i-j;
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #205

În secvenţa de mai jos, variabila v memorează elementele unei matrice cu liniile şi coloanele numerotate de la 1 la n, iar toate celelalte variabile sunt întregi. Dacă 1≤k<n, atunci executarea secvenţei determină:

for ( i=k+1; i<=n; i++)
 for (j=1; j<=n; j++)
  v[i-1][j] = v[i][j];
n=n-1;
Varianta 1

eliminarea liniei k din matrice

Varianta 2

adăugarea liniei k în matrice

Varianta 3

eliminarea coloanei k din matrice

Varianta 4

adăugarea coloanei k în matrice

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #212

Fiind dat un tablou bidimensional cu 20 linii şi 20 coloane, câte elemente se găsesc strict deasupra diagonalei secundare a tabloului?

Varianta 1

180

Varianta 2

200

Varianta 3

190

Varianta 4

210

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #215

Elementele tabloului bidimensional următor, cu 5 linii şi 5 coloane, sunt toate numerele naturale cuprinse între 1 şi 25 aşezate în spirală, începând cu primul element al primei linii şi continuând în sens invers trigonometric.

 1 2 3 4 5
16 17 18 19 6
15 24 25 20 7
14 23 22 21 8
13 12 11 10 9 

Care este ultima cifră a produsului numerelor impare aflate sub diagonala secundară (exclusiv diagonala secundară), în cazul unui tablou bidimensional cu 4 linii şi 4 coloane generat după aceeaşi regulă?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #219

În secvenţa de mai jos, variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 4 linii (numerotate de la 0 la 3) şi 4 coloane (numerotate de la 0 la 3), iar toate celelalte variabile sunt de tip întreg.

x=1;
for (i=0;i<=3;i++)
 for (j=0;j<=3;j++)
 {
  if (i==j)
   a[i][j]=2*x;
  else a[i][j]=x;
  x=x+1;
 }

Care este suma elementelor de pe diagonala principală a acestui tablou după executarea acestei secvențe de instrucțiuni?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #253

În secvenţa de program următoare, variabila a memorează elementele unui tablou
bidimensional cu 5 linii (numerotate de la 1 la 5) şi 5 coloane (numerotate de la 1 la 5), iar celelalte variabile sunt de tip întreg.

x=0;
for (i=1;i<=5;i++)
 if(a[i][i]%2!=0)
  x=x+a[i][6-i];
   cout<<x;

Ce valoare se va afişa în urma executării secvenţei dacă se prelucrează tabloul bidimensional de mai jos?

1 2 3 4 2
6 7 8 9 4
1 2 0 4 3
7 2 1 4 5
1 2 3 4 5
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #260

Considerăm următoarele declarări:

int i,aux,a[10][10];

Ce valori se afişează în urma executării secvenţei de mai jos dacă liniile şi
coloanele tabloului bidimensional sunt numerotate de la 0 la 9 şi iniţial fiecare linie a tabloului conţine, de la stânga la dreapta, în ordine descrescătoare, toate numerele naturale, de la 10 la 1

for (i=0;i<=8;i++)
 if( a[i][9-i]<a[i+1][8-i])
 { aux=a[i][9-i];
  a[i][9-i]=a[i+1][8-i];
  a[i+1][8-i]=aux;}
cout<<a[0][9]<<" "<<a[9][0];
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #275

Fie a o matrice cu 5 linii şi 5 coloane numerotate de la 1 la 5. Pentru fiecare element a[i][j] (1≤i≤5, 1≤j≤5) expresia a[i][j]==(i-1)*5+j este nenulă. Care este valoarea sumei elementelor de pe diagonala secundară a matricei?

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #315

În secvenţa de program următoare, variabila t memorează o matrice cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 0 la 4, cu elemente numere întregi, iar celelalte variabile sunt întregi.

x=0;
for(i=0;i<5;i++)
 for(j=i+1;j<5;j++)
  x=x+t[i][j];

Executarea acestei secvenţe determină memorarea în variabila x a sumei elementelor situate:

Varianta 1

deasupra diagonalei principale, inclusiv diagonala principală

Varianta 2

strict deasupra diagonalei principale

Varianta 3

strict sub diagonala principală

Varianta 4

strict deasupra diagonalei secundare

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a