Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 104

Exercițiul #977

În secvențele de mai jos, notate cu S1, S2 și S3, toate variabilele sunt întregi, iar variabila n memorează un număr natural cu cel mult nouă cifre.

//S1
if(n==0) p=1; 
else 
  if (n%2==0) p=6; 
  else p=4;
//S2
p=1; 
for(i=1;i<=n;i++) 
  p=(p*4)%10;
//S3
p=1; 
for(i=1;i<=n;i++) 
  p=(p%10)*4;

Variabila p memorează ultima cifră a numărului 4n în urma execut
ării, independent, a secvențelor:

Varianta 1

S1 și S2

Varianta 2

S1 și S3

Varianta 3

S2 și S3

Varianta 4

S1, S2 și S3

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, științele naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #995

Indicați expresia C/C++ cu valoarea 1.

Varianta 1

21/3*19==3/19*21

Varianta 2

21/19*3==19/3*21

Varianta 3

19/3*21==3/21*19

Varianta 4

19/21*3==3/19*21

Subiect simulare Bacalaureat 2019
Clasa a 9-a

Exercițiul #1000

Variabilele x și y sunt întregi. Indicați expresia C/C++ echivalentă cu cea de mai jos.

(x<3)&&(y>=5)

Varianta 1

!((x<3)||(y>=5))

Varianta 2

!(x>=3)&&(y<5)

Varianta 3

!(!(x<3)||!(y>=5))

Varianta 4

!((x>=3)&&(y<5))

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #1006

Indicați numerele pe care le pot memora variabilele întregi x şi y, astfel încât valoarea expresiei C/C++ de mai jos să fie 1.

x/2+x%y-x/y==0

Varianta 1

x=4 și y=2

Varianta 2

x=6 și y=3

Varianta 3

x=8 și y=4

Varianta 4

x=10 și y=0

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a