Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 136

Exercițiul #1229

Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1.

Varianta 1

floor(15)+1==ceil(15)

Varianta 2

floor(15.16)==ceil(15.61)

Varianta 3

floor(16.16)==ceil(15.61)

Varianta 4

floor(15.16)==ceil(16.61)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1230

Variabilele x, y, z și w memorează câte un număr real, astfel încât expresia C/C++ de mai jos are valoarea 1.

y+1<w+1 && z<x && w-1<z-1

Indicați variabila care are ca valoare cel mai mare dintre numerele menționate.

Varianta 1

x

Varianta 2

y

Varianta 3

z

Varianta 4

w

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1231

Variabile x și y sunt de tip întreg. Indicați o pereche de valori pentru care expresia următoare are valoarea 1: (x%100==y%100)&&(x>99)||(y>99)

Varianta 1

x=1234 și y=12

Varianta 2

x=1100 și y=10

Varianta 3

x=1003 și y=3

Varianta 4

x=35 și y=35

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1239

Variabilele reale x și y memorează coordonatele centrului unui cerc, în sistemul de coordonate xOy. Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă centrul cercului este în cadranul I sau în cadranul al III-lea ale sistemului de coordonate xOy, dar nu și pe axele sistemului.

Varianta 1

x-y==0

Varianta 2

x+y==0

Varianta 3

x*y<0

Varianta 4

x*y>0

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1243

Variabilele x, y și z sunt de tip real și au valori nenule. Indicați expresia matematică ce corespunde expresieiC/C++ -x/2*y+pow(z,2).

Varianta 1

\( – \frac{x}{2 \cdot y} + \sqrt{z} \)

Varianta 2

\( – \frac{x}{2 \cdot y} + z^2 \)

Varianta 3

\( – \frac{x}{2 \cdot y + z^2} \)

Varianta 4

\( – \frac{x}{2 }\cdot y + z^2 \)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #31

În secvenţa pseudocod de mai jos, toate variabilele memorează numere naturale. Cu ce valori pot fi înlocuite punctele de suspensie din secvenţă astfel încât, la finalul executării secvenţei să se afişeze, în acestă ordine, valorile 16 şi 41?

a←...
b←...
┌pentru i←3,7 execută
│ c←a+b; x←a; a←b; b←c
└■
scrie x,c
Varianta 1

1 şi 1

Varianta 2

3 şi 4

Varianta 3

5 şi 2

Varianta 4

2 şi 7

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #40

În următoarea secvenţă de program, instrucţiunea de afişare se va executa de un număr de ori egal cu:

for (i=1;i<=3;i++)
  for (j=10;j>=i+1;j--)
    cout<<j; | printf(”%d”,j);
Varianta 1

24

Varianta 2

21

Varianta 3

3

Varianta 4

30

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #42

În secvenţa de instrucţiuni de mai jos, variabilele x şi y sunt de tip int. Care este valoarea pe care trebuie să o aibă iniţial variabila x dacă la finalul executării secvenţei s-a afişat un singur caracter asterisc (*)?

y=x;
while(x<=3)
{
 cout<<"*"; | printf("*");
 y=y+1; x=x+y;
}
Varianta 1

0

Varianta 2

2

Varianta 3

1

Varianta 4

4

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #27

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 după executarea secvenţei de
instrucţiuni de mai jos, în care toate variabilele sunt întregi?

v1=0; v2=0;
for(i=1;i<=3;i++)
{ for (j=1;j<=i;j++)
 v1=v1+1;
 for (k=i;k<=3;k++)
 v2=v2+1;
}
Varianta 1

v1>v2

Varianta 2

v1<v2

Varianta 3

v1==v2

Varianta 4

v1+v2==9

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #25

Câte atribuiri se execută, în total, în secvenţa de mai jos, dacă n şi p sunt variabile de tip întreg?

p=1; n=279;
while (n>=100)
{ p=p*10;
 n=n-100;
}
Varianta 1

4

Varianta 2

6

Varianta 3

2

Varianta 4

8

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a