Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 104

Exercițiul #32

Care este cea mai mică valoare pe care o poate avea expresia C/C++ de mai jos dacă variabila x, de tip int, memorează un număr natural cu o singură cifră?

x/7-x%7

Varianta 1

0

Varianta 2

1.14

Varianta 3

-6

Varianta 4

1

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #33

În expresia C/C++ x%2+(x+1)%2 variabila x este de tip întreg. Această expresie:

Varianta 1

are valoarea 1 pentru orice număr natural x.

Varianta 2

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr par.

Varianta 3

are valoarea 1 dacă şi numai dacă x este un număr impar.

Varianta 4

are o valoare strict mai mare decât 1 pentru orice număr natural x.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #34

Câte valori distincte, numere naturale, poate primi variabila x pentru ca valoarea expresiei x/2/2 scrisă în C/C++ să fie egală cu 1?

Varianta 1

1

Varianta 2

4

Varianta 3

2

Varianta 4

0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #35

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural nenul memorat în variabila x, de tip int, este divizibil cu 100?

Varianta 1

x%10+x/10%10==0

Varianta 2

x/100==0

Varianta 3

x%10+x/10==0

Varianta 4

x%10+x%10/10==0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #36

Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat de variabila x de tip int are exact două cifre?

Varianta 1

x/100==0

Varianta 2

x/100==0 && x%10==0

Varianta 3

x/10!=0

Varianta 4

x/100==0 && x/10!=0

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #37

Se consideră variabila a care memorează un număr cu exact 6 cifre. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din cele două cifre din mijloc ale valorii memorate în a?

Varianta 1

(a%100)/100

Varianta 2

a/100%100

Varianta 3

a/1000+a%1000

Varianta 4

a/100%10+a/1000%10

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #38

Stabiliţi care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparţine intervalului (-35,-20)∪[17,100].

Varianta 1

(x<=-35) || ((x<=16)|| (x>=-20)) || (x>100)

Varianta 2

(x<=-35) || ((x<=17) && (x>=-20)) || (x>=100)

Varianta 3

(x<-35) || ((x<16) && (x>-20)) || (x>100)

Varianta 4

(x<=-35) || ((x<=16) && (x>=-20)) || (x>100)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #39

Variabila a memorează un număr natural care are exact 3 cifre. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din prima şi ultima cifră a numărului memorat de a?

Varianta 1

a/10+a%100

Varianta 2

a/100+a%10

Varianta 3

a/100*10+a%10

Varianta 4

a-a/10%10

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #41

Stabiliţi care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparţine intervalului (-35,-20].

Varianta 1

(x<-35) || (x>-20)

Varianta 2

(x<=-35) || (x>=-20)

Varianta 3

(x<=-35) || (x>-20)

Varianta 4

(x<=-35) && (x>20)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #44

Care dintre expresiile următoare, scrise în limbajul C/C++, are valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile variabilelor întregi x şi y sunt numere pare?

Varianta 1

x-y==0

Varianta 2

(x+y)%2==0

Varianta 3

(x%2==0) || (y%2==0)

Varianta 4

(x%2==0) && (y%2==0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a