Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 103

Exercițiul #38

Stabiliţi care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparţine intervalului (-35,-20)∪[17,100].

Varianta 1

(x<=-35) || ((x<=16)|| (x>=-20)) || (x>100)

Varianta 2

(x<=-35) || ((x<=17) && (x>=-20)) || (x>=100)

Varianta 3

(x<-35) || ((x<16) && (x>-20)) || (x>100)

Varianta 4

(x<=-35) || ((x<=16) && (x>=-20)) || (x>100)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #39

Variabila a memorează un număr natural care are exact 3 cifre. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din prima şi ultima cifră a numărului memorat de a?

Varianta 1

a/10+a%100

Varianta 2

a/100+a%10

Varianta 3

a/100*10+a%10

Varianta 4

a-a/10%10

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #40

În următoarea secvenţă de program, instrucţiunea de afişare se va executa de un număr de ori egal cu:

for (i=1;i<=3;i++)
  for (j=10;j>=i+1;j--)
    cout<<j; | printf(”%d”,j);
Varianta 1

24

Varianta 2

21

Varianta 3

3

Varianta 4

30

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #41

Stabiliţi care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul întreg memorat în variabila x nu aparţine intervalului (-35,-20].

Varianta 1

(x<-35) || (x>-20)

Varianta 2

(x<=-35) || (x>=-20)

Varianta 3

(x<=-35) || (x>-20)

Varianta 4

(x<=-35) && (x>20)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #42

În secvenţa de instrucţiuni de mai jos, variabilele x şi y sunt de tip int. Care este valoarea pe care trebuie să o aibă iniţial variabila x dacă la finalul executării secvenţei s-a afişat un singur caracter asterisc (*)?

y=x;
while(x<=3)
{
 cout<<"*"; | printf("*");
 y=y+1; x=x+y;
}
Varianta 1

0

Varianta 2

2

Varianta 3

1

Varianta 4

4

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #43

Care este valoarea pe care trebuie să o aibă iniţial variabila întreagă x pentru ca, în urma executării secvenţei de mai jos, să se afişeze HHHHHH?

while (x!=3){
  x=x-1;
  cout<<"HH"; | printf(”HH”);
}
Varianta 1

0

Varianta 2

4

Varianta 3

6

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #44

Care dintre expresiile următoare, scrise în limbajul C/C++, are valoarea 1 dacă şi numai dacă valorile variabilelor întregi x şi y sunt numere pare?

Varianta 1

x-y==0

Varianta 2

(x+y)%2==0

Varianta 3

(x%2==0) || (y%2==0)

Varianta 4

(x%2==0) && (y%2==0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #45

Care este numărul total de atribuiri efectuate la executarea secvenţei de instrucţiuni de mai jos?

x=4; y=6;
while (y==6) y=y+1;
if (x==y) x=x+1;
Varianta 1

4

Varianta 2

3

Varianta 3

2

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #46

Care este valoarea expresiei C/C++ de mai jos?

50-(100–300/2/(2+3))

Varianta 1

-30

Varianta 2

70

Varianta 3

-20

Varianta 4

60

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #47

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y?

Varianta 1

x=y%10;

Varianta 2

y=x%10;

Varianta 3

y=x/10;

Varianta 4

x=x/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a