Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 136

Exercițiul #46

Care este valoarea expresiei C/C++ de mai jos?

50-(100–300/2/(2+3))

Varianta 1

-30

Varianta 2

70

Varianta 3

-20

Varianta 4

60

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #47

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie ultima cifră a numărului natural memorat în variabila y?

Varianta 1

x=y%10;

Varianta 2

y=x%10;

Varianta 3

y=x/10;

Varianta 4

x=x/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #48

Ştiind că variabilele x şi y sunt de tip întreg, care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie cifra zecilor numărului natural cu cel puţin două cifre memorat de variabila y?

Varianta 1

x=y%10/10;

Varianta 2

x=y/10%10;

Varianta 3

x=y%10;

Varianta 4

x=x/100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #49

Care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie valoarea sumei cifrelor numărului natural format din exact trei cifre, memorat de variabila întreagă y?

Varianta 1

x=y/100+y/10%10+y%10;

Varianta 2

x=y+y/10+y/100;

Varianta 3

x=y%10+y%10/10+y/100;

Varianta 4

x=y%10+y%100+y%1000;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #50

Care este instrucțiunea prin care variabilei întregi x i se atribuie valoarea cifrei sutelor numărului natural cu cel puţin 4 cifre memorat în variabila întreagă y?

Varianta 1

x=y%10/10;

Varianta 2

x=y/10/10;

Varianta 3

x=y%100;

Varianta 4

x=y/100%10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #51

Care este instrucţiunea prin care variabilei x i se atribuie numărul obţinut prin inversarea ordinii cifrelor numărului natural format din exact 2 cifre, memorat în variabila întreagă y?

Varianta 1

x=y/10*10+y%10;

Varianta 2

x=y%10*10+y/10;

Varianta 3

x=y%10+y/10*10;

Varianta 4

x=y%10+y/10;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #52

Variabila întreagă n memorează un număr natural impar. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1?

Varianta 1

!(n%2)

Varianta 2

n%2==0

Varianta 3

n%2!=0

Varianta 4

!((n+1)%2==0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #53

Care dintre următoarele variabile nu îşi modifică valoarea în urma executării secvenţei de instrucţiuni de mai jos, oricare ar fi valorile lor iniţiale? (a, b, c sunt variabile de tip int).

c=2*a-b;
a=a-b; a=c-a;
b=2*a-c;
Varianta 1

niciuna

Varianta 2

doar c

Varianta 3

doar a și c

Varianta 4

doar a și b

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #54

Variabilele a, b şi c, de tip int, pot fi iniţializate cu oricare numere naturale impare distincte. Ştiind că c este divizor al lui a, iar b nu este multiplu al lui c, care dintre următoarele expresii scrise în C/C++ are valoare 1?

Varianta 1

!((a % c!=0) || !(b % c!=0))

Varianta 2

(a % c!=0) && !(b % c!=0)

Varianta 3

(a % c!=0) || !(b % c!=0)

Varianta 4

!(c % a!=0) && (c % b!=0)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #55

Variabila a, de tip int, memorează un număr natural impar, iar variabila b, de tip int, memorează un număr natural par. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1?

Varianta 1

a%2 && b%2

Varianta 2

!(!(a%2) || b%2)

Varianta 3

(a+b+1)%2

Varianta 4

!(a%2) || b%2

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a