Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 104

Exercițiul #805

Expresia C/C++ 3+7/4+3 are valoarea:

Varianta 1

1

Varianta 2

5.5

Varianta 3

7

Varianta 4

7.75

Subiect Bacalaureat 2017
Clasa a 9-a

Exercițiul #813

O expresie C/C++ care are valoarea 1 este:

Varianta 1

ceil(6.15)<ceil(5.61)

Varianta 2

ceil(6.15)>floor(5.61)

Varianta 3

floor(6.15)<ceil(5.61)

Varianta 4

floor(6.15)<floor(5.61)

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #818

Indicați expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg memorat în variabila întreagă x aparține reuniunii de intervale [-4,-2] ∪ [2,4].

Varianta 1

abs(x)<=4 && abs(x)%2==0

Varianta 2

abs(x)>=2 && abs(x)<=4

Varianta 3

abs(x-2)<=4

Varianta 4

abs(x-2)>=2

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #819

Variabile x și y sunt de tip întreg și memorează numere naturale nenule. Indicați instrucțiunea care poate înlocui punctele de suspensie, astfel încât în urma executării secvenței obţinute să se interschimbe valorile inițiale ale variabilelor x și y.

......
y=x/y; 
x=x/y;
Varianta 1

x=x*y;

Varianta 2

x=y/x;

Varianta 3

y=x*y;

Varianta 4

y=y/x;

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #820

Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg memorat în variabila întreagă x aparține mulțimii {-2,-1,1,2}.

Varianta 1

abs(x)>2 || x==0

Varianta 2

abs(x)<=2 && x!=0

Varianta 3

abs(x-2)<1

Varianta 4

abs(x-1)>2

Subiect Bacalaureat 2016, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #912

Indicați expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă valorile variabilelor întregi x și y sunt nenule și au același semn.

Varianta 1

x*y>0

Varianta 2

x>0 && y>0

Varianta 3

x+y>0

Varianta 4

!(x<0 || y<0)

Examenul național de Bacalaureat, 2013, Matematica Informatica
-
Clasa a 9-a

Exercițiul #914

Variabila x este de tip întreg. Indicați o expresie care are valoarea 1 dacă și numai dacă expresia C/C++ x<=3 || x>10 are valoarea 1.

Varianta 1

!(x<3 && x<10)

Varianta 2

x>=3 && !(x>=10)

Varianta 3

!(x<3 || x<=10)

Varianta 4

!(x>3) || !(x<=10)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #918

Variabilele x și y sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. O expresie echivalentă cu !(x%y!=0||y<2) poate fi:

Varianta 1

x%y==y%x && y>1

Varianta 2

(x+y)%y==0 || y >= 1

Varianta 3

(x/y)*y==x && y>=2

Varianta 4

x%y==0 || y>2

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a

Exercițiul #922

Variabila x este de tip întreg. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul întreg memorat în variabila x este impar?

Varianta 1

x/2 == (x+1)/2

Varianta 2

x%2 == 1

Varianta 3

x*(x+1)%2 == 0

Varianta 4

x%2 == 1 || x%2 == -1

Liviu-Constantin Olaru
Clasa a 9-a

Exercițiul #976

Variabilele di și dj sunt de tip întreg. Indicați expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă perechea (di,dj) este una dintre următoarele: (-2,-1), (-2,1), (-1,-2), (-1,2), (1,-2), (1,2), (2,-1), (2,1).

Varianta 1

abs(di)+abs(dj)==3

Varianta 2

abs(di)-abs(dj)==1

Varianta 3

abs(di)*abs(dj)==2

Varianta 4

abs(di)/abs(dj)==2

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, științele naturii
Clasa a 9-a