Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 136

Exercițiul #979

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. Dacă expresia C/C++ de mai jos are valoarea 1, indicați șirul crescător format cu valorile acestor variabile, în ordinea precizată mai jos.

z<x && 2*z==3*y
Varianta 1

x, y, z

Varianta 2

y, z, x

Varianta 3

z, x, y

Varianta 4

z, y, x

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie
Clasa a 9-a

Exercițiul #987

Care este valoarea expresiei C/C++ floor(13.75)+ceil(-10.25)-sqrt(16) ?

Varianta 1

-1

Varianta 2

7

Varianta 3

20

Varianta 4

-2

Voica Cornelia Nicoleta
Clasa a 9-a

Exercițiul #1052

Variabilele A , B și C sunt de tip real și memorează coeficienții unei ecuații de gradul al II-lea Ax2+Bx+C=0. Indicați expresia C/C++ care calculează valoarea discriminantului ecuației (B2-4·A·C).

Varianta 1

pow(B,2)-4*A*C

Varianta 2

sqrt(B)-4*A*C

Varianta 3

pow(B*B-4*A*C,2)

Varianta 4

sqrt(B*B-4*A*C)

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea august-septembrie, Științele-naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #1054

Indicați valoarea expresiei C/C++ de mai jos:

3+5.0/2+2

Varianta 1

2

Varianta 2

5

Varianta 3

6

Varianta 4

7.5

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a

Exercițiul #1045

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr natural din intervalul [0,109). Indicați valoarea maximă pe care o poate avea expresia C/C++ x%2020.

Varianta 1

20.2

Varianta 2

2019

Varianta 3

2020

Varianta 4

495049

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea august-septembrie
Clasa a 9-a

Exercițiul #1061

Variabila x este de tip întreg. Indicați valoarea maximă din intervalul [0,102) pe care o poate avea x, astfel încât expresia C/C++ sqrt(x)==floor(sqrt(x)) să aibă valoarea 1.

Varianta 1

1

Varianta 2

9

Varianta 3

81

Varianta 4

99

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie, Științele-naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #1063

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr din intervalul [1000,2000]. Indicați valoarea minimă pe care o poate avea expresia C/C++ de mai jos.

(x-999)%1000

Varianta 1

0

Varianta 2

2

Varianta 3

999

Varianta 4

1000

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #1085

Indicațio expresie C/C++ echivalentă cu următoarea: (x>5)&& (x<20) || (x!=y)

Varianta 1

(x>5|| x<20) && (x==y)

Varianta 2

!(x<=5|| x>=20) || (x!=y)

Varianta 3

(x>5|| x<20) && (x!=y)

Varianta 4

!(x<5|| x>20) && (x!=y)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1179

Variabilele x și y sunt de tip întreg și memorează numere naturale nenule. Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul memorat în x are cifra zecilor egală cu 2 și este un multiplu al numărului memorat în y.

Varianta 1

x/10%10==2 && x%y==0

Varianta 2

x/10%10==2 || y%x==0

Varianta 3

x/2%10==10 && x%y==0

Varianta 4

x/2%10==10 || y%x==0

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1184

Expresia C/C++ !(a<2001) && (a<=2002) || (a>=2020) && !(a>2021) are valoarea 1 dacă și numai dacă valoarea memorată de variabila reală a aparține:

Varianta 1

[2001,2002] ∩{2020,2021}

Varianta 2

[2001,2002] ∪[2020,2021]

Varianta 3

{2001} ∪[2002,2020] ∪{2021}

Varianta 4

[2001,2002] ∩{2020} ∩{2021}

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a