Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 136

Exercițiul #1187

Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul memorat în variabila întreagă x aparține reuniunii de intervale [-21,-2]∪[2,21].

Varianta 1

x>=-21 && x<=-2 && x>=2 && x<=21

Varianta 2

!(x<-21 || x>-2) || !(x<2 || x>21)

Varianta 3

x>=-21 || x<=-2 || x>=2 || x<=21

Varianta 4

!(x<-21 && x>21 && x>-2 || x<2)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1195

Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1.

Varianta 1

floor(20.21)/20

Varianta 2

floor(2020/21)

Varianta 3

floor(1/2021)

Varianta 4

floor(2020)/21

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1196

Indicați o secvență de instrucțiuni care realizează interschimbarea valorilor variabilelor întregi x și y.

Varianta 1

x=x-y; y=x-y; x=x-y;

Varianta 2

x=x+y; y=x+y; x=x+y;

Varianta 3

x=x+y; y=x-y; x=x-y;

Varianta 4

x=x-y; y=x+y; x=x+y;

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1197

Toate variabilele din secvența de mai jos sunt de tip char. Scrieți ce se afișează în urma executării secvenței.

c1='m';c2='u';c3='z';c4='e';
c1=c1+1;
cout<<c2<<c1<<" ";| printf("%c%c ",c2,c1);cout<<c3<<c4<<c2; | printf("%c%c%c",c3,c4,c2);
Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1198

Variabilele x și y sunt de tip întreg, x memorând valoarea 8, iar y valoarea 6. Indicați expresia C/C++ care are valoarea 0.

Varianta 1

3*x-4*y==0

Varianta 2

(x+y)/2 > x%y+1

Varianta 3

!(x/2+2==y)

Varianta 4

x-y+3!=0

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1206

Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1.

Varianta 1

ceil(5.35)==floor(5.35)

Varianta 2

ceil(5.35)==floor(4.35)

Varianta 3

floor(5.35)==ceil(4.75)

Varianta 4

ceil(5.35)==ceil(4.35)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1211

Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă numerele naturale memorate în variabilele întregi x și y sunt pare, consecutive.

Varianta 1

(x-y==2) && (y-x==2)

Varianta 2

(x==2) && (y==4)

Varianta 3

x-y==2

Varianta 4

((x-y==2) || (y-x==2)) && (x%2==0)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1219

Variabilele E, x, y, z memorează valori de tip real (z>0). Indicați instrucţiunea prin care i se atribuie variabilei E rezultatul evaluării expresiei \( \frac{x+y}{\sqrt{z}}\cdot t^2 \).

Varianta 1

E=(x+y)/sqrt(z)*pow(t,2);

Varianta 2

E=x+y/(sqrt(z)*pow(t,2));

Varianta 3

E=x+y/sqrt(z)*pow(t,2);

Varianta 4

E=(x+y)/(sqrt(z)*pow(t,2));

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1220

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează valori distincte. Indicați o secvenţă de instrucţiuni în urma executării căreia se realizează interschimbarea valorilor variabilelor x și y.

Varianta 1
x=y; y=z; z=x;
Varianta 2
y=z; z=x; x=y;
Varianta 3
z=y; y=x; x=z;
Varianta 4
z=x; z=y; x=y;
Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a

Exercițiul #1221

Variabilele x și y sunt de tip întreg. Indicați o expresie C/C++ echivalentă cu expresia !(x<3 && y>5).

Varianta 1

x>=3 && y<=5

Varianta 2

!(x<3)&& y>5

Varianta 3

x<3 ||y>5

Varianta 4

x>=3 || !(y>5)

Teste antrenament Bacalaureat 2021
Clasa a 9-a