Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 87

Exercițiul #56

Variabilele a şi b sunt de tip int, iar variabilele c şi d sunt de tip double. Care dintre următoarele instrucţiuni de atribuire nu este corectă din punct de vedere sintactic?

Varianta 1

c=d+2*c;

Varianta 2

c=2-d%2*a;

Varianta 3

c=sqrt(b*b);

Varianta 4

b=(d<=c);

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #57

Variabila întreagă x memorează un număr natural cu exact 4 cifre. Care dintre următoarele instrucţiuni C/C++ determină, în urma executării, eliminarea cifrei sutelor numărului memorat de variabila x?

Varianta 1

x=x%10+x/10+x/1000;

Varianta 2

x=x%1000*100+x/100;

Varianta 3

x=x%1000+x%100+x%10;

Varianta 4

x=x/1000*100+x%100;

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #58

Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

(x<=-2) || (x>-1) && !(x>=1) || (x>50)

Varianta 1

(-∞,-2] ∪ (-1,1) ∪ (50, ∞)

Varianta 2

(-∞,-2) ∪ (-1,50)

Varianta 3

(-∞,-2) ∪ (-1,1] ∪ (50, ∞)

Varianta 4

(-∞,-2) ∪ (-1,1) ∪ (50, ∞)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #59

Variabila întreagă x memorează un număr natural. Care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 0 dacă şi numai dacă numărul memorat de x NU este divizibil cu 3?

Varianta 1

x%3

Varianta 2

(1-x%3)+(2-x%3)

Varianta 3

(1-x%3)*(2-x%3)

Varianta 4

3-x%3

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #60

Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1?

!((x<=1) || (x>50))

Varianta 1

(1,50)

Varianta 2

(-∞,1] ∪ (50, ∞)

Varianta 3

[1,50)

Varianta 4

(1,50]

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #61

Care dintre următoarele expresii C/C++ este echivalentă cu !((x>=5)&&(x<10))?

Varianta 1

(x<5) || (x>=10)

Varianta 2

(x<5) || (x>10)

Varianta 3

(!(x>=5)) && (!(x>10))

Varianta 4

(x>=5) || (x<10)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 9-a

Exercițiul #476

Indicați expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă n este divizibil cu 2, dar NU şi cu 5.

Varianta 1

(n%10==0) && (n%2==0)

Varianta 2

(n%2==0) && (n%5==0)

Varianta 3

(n%10==0) || (n%5!=0)

Varianta 4

!((n%2==1) || (n%5==0))

Subiect Bacalaureat 2015
Clasa a 9-a

Exercițiul #482

Variabila întreagă x memorează un număr natural cu cel puțin patru cifre nenule distincte. Expresia C/C++ a cărei valoare este egală cu cifra sutelor acestui număr este:

Varianta 1

x/100

Varianta 2

x%100

Varianta 3

(x/10)%10

Varianta 4

(x/100)%10

Subiect Bacalaureat 2015
Clasa a 9-a

Exercițiul #488

Expresia C/C++ 4+5%7*2 are valoarea:

Varianta 1

4

Varianta 2

8

Varianta 3

9

Varianta 4

14

Subiect Bacalaureat 2015
Clasa a 9-a

Exercițiul #493

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. Dacă expresia C/C++ !(z<=y) && y>x are valoarea 1, indicați șirul crescător format cu valorile acestor variabile, în ordinea precizată mai jos.

Varianta 1

x, y, z

Varianta 2

y, z, x

Varianta 3

z, x, y

Varianta 4

z, y, x

Subiect Bacalaureat 2014
Clasa a 9-a