Exerciții

Căutare

Filtrare

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 28

Exercițiul #760

Care dintre următoarele coduri desemnează în HTML culoare albastru:

Varianta 1

#FF0000

Varianta 2

#00FF00

Varianta 3

#0000FF

Varianta 4

#FFFF00

Clasa a 9-a

Exercițiul #761

Care dintre următoarele coduri desemnează în HTML culoare roșie:

Varianta 1

#FF0000

Varianta 2

#00FF00

Varianta 3

#0000FF

Varianta 4

#FFFF00

Clasa a 9-a

Exercițiul #762

Care dintre următoarele adrese IP poate aparţine unui calculator dintr-o reţea:

Varianta 1

192.168.10.0

Varianta 2

192.168.0.10

Varianta 3

255.255.255.0

Varianta 4

192.168.0.255

Clasa a 9-a

Exercițiul #770

În HTML, marcajele, respectiv valorile atributelor sunt delimitate de:

Varianta 1

<> și ::

Varianta 2

:: și <>

Varianta 3

<> și "

Varianta 4

= și "

Clasa a 9-a

Exercițiul #771

Care dintre următoarele atribute ale marcajului HTML <p> precizează culoarea fundalului paragrafului:

Varianta 1

background

Varianta 2

bgcolor

Varianta 3

color

Varianta 4

Nici o variantă nu este corectă

Clasa a 9-a

Exercițiul #772

Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?

Varianta 1

Marcajul div are atributul background.

Varianta 2

Marcajul table are atributul background.

Varianta 3

Marcajul body are atributul background.

Varianta 4

Marcajul td are atributul background.

Clasa a 9-a

Exercițiul #773

Care dintre următoarele atribute ale marcajului HTML care inserează imagini precizează grosimea chenarului:

Varianta 1

size

Varianta 2

width

Varianta 3

border

Varianta 4

weight

Clasa a 9-a

Exercițiul #774

Care dintre următoarele marcaje HTML permit scrierea textului îngroșat și indice inferior:

Varianta 1

strong și bottom

Varianta 2

bold și sup

Varianta 3

strong și sub

Varianta 4

bold și bottom

Clasa a 9-a

Exercițiul #775

Care dintre următoarele atribute ale marcajului HTML table sunt corecte:

Varianta 1

size, align, cellspacing

Varianta 2

width, border, align

Varianta 3

border, weight, bold

Varianta 4

align, cellspacing, form

Clasa a 9-a

Exercițiul #776

Atributul cellspacing aplicat marcajului HTML table stabilește:

Varianta 1

distanța dintre celulele tabelului

Varianta 2

distanța dintre linia celulei și conținut

Varianta 3

distanța dintre liniile sus-jos ale celulelor

Varianta 4

cellspacing este marcaj, nu atribut

Clasa a 9-a