Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 11

Exercițiul #394

Un algoritm generează în ordine descrescătoare, toate numerele de n cifre (n<9), cu cifrele în ordine strict crescătoare, care nu au două cifre pare alăturate. Dacă pentru n=5, primele cinci soluţii generate sunt 56789, 45789, 45679, 45678, 36789, precizaţi care sunt următoarele trei soluţii generate, în ordinea obţinerii lor, separate prin exact un spațiu.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #406

În vederea participării la un concurs, elevii de la liceul sportiv au dat o probă de selecţie, în urma căreia primii 6 au obţinut punctaje egale. În câte moduri poate fi formată echipa selecţionată ştiind că poate avea doar 4 membri, aleşi dintre cei 6, şi că ordinea acestora în cadrul echipei nu contează?

Varianta 1

24

Varianta 2

30

Varianta 3

15

Varianta 4

4

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #408

Completarea unui bilet de LOTO presupune colorarea a 6 numere dintre cele 49, înscrise pe bilet. O situaţie statistică pe o anumită perioadă de timp arată că cele mai frecvente numere care au fost extrase la LOTO sunt: 2, 20, 18, 38, 36, 42, 46, 48. Câte bilete de 6 numere se pot completa folosind doar aceste valori, ştiind că numărul 42 va fi colorat pe fiecare bilet?

Varianta 1

21

Varianta 2

6!

Varianta 3

42

Varianta 4

56

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #440

Se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate submulţimile cu 4 elemente ale mulţimii {1,2,3,4,5,6}. Numărul de submulţimi generate este:

Varianta 1

30

Varianta 2

35

Varianta 3

5

Varianta 4

15

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #380

Folosind modelul combinărilor se generează numerele naturale cu câte trei cifre distincte din mulţimea {1,2,3,7}, numere cu cifrele în ordine strict crescătoare, obţinându-se, în ordine: 123, 127, 137, 237. Dacă se utilizează exact aceeaşi metodă pentru a genera numerele naturale cu patru cifre distincte din mulţimea {1,2,3,4,5,6,7,8}, câte dintre numerele generate au prima cifră 2 şi ultima cifră 7?

Varianta 1

8

Varianta 2

3

Varianta 3

4

Varianta 4

6

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #382

Folosind tehnica bactracking un elev a scris un program care generează toate numerele de câte n cifre (0<n≤9), cifrele fiind în ordine strict crescătoare. Dacă n este egal cu 5, scrieți în ordine crescătoare, separate prin câte un spațiu, toate numerele având cifra unităților 6, care vor fi generate de program.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #383

Utilizând metoda backtracking sunt generate numerele de 3 cifre, având toate cifrele în ordine strict crescătoare şi cu proprietatea că cifrele aflate pe poziţii consecutive sunt de paritate diferită. Ştiind că primele cinci soluţii generate sunt, în această ordine, 123, 125, 127, 129, 145, care este cel de al 8-lea număr generat?

Varianta 1

169

Varianta 2

149

Varianta 3

167

Varianta 4

147

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #384

Utilizând metoda backtracking, sunt generate în ordine crescătoare toate numerele de 3 cifre, astfel încât cifrele sunt în ordine crescătoare, iar cifrele aflate pe poziţii consecutive sunt de paritate diferită. Ştiind că primele trei soluţii generate sunt, în această ordine, 123, 125, 127, scrieţi în ordine crescătoare, separate prin câte un spațiu toate numerele generate care au suma cifrelor egală cu 12.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #385

Un elev a scris un program care, folosind metoda backtracking, generează toate numerele de câte 5 cifre, cifrele fiind în ordine strict crescătoare. Scrieţi în ordine crescătoare, separate prin câte un spațiu toate numerele generate de program care au prima cifră 5.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #386

Un elev a scris un program care, folosind metoda backtracking, generează toate numerele de câte 5 cifre, cifrele fiind în ordine strict crescătoare. Scrieţi în ordine crescătoare, separate printr-un spațiu cel mai mic și cel mai mare număr care încep cu cifra 3.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a