Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 14

Exercițiul #995

Indicați expresia C/C++ cu valoarea 1.

Varianta 1

21/3*19==3/19*21

Varianta 2

21/19*3==19/3*21

Varianta 3

19/3*21==3/21*19

Varianta 4

19/21*3==3/19*21

Subiect simulare Bacalaureat 2019
Clasa a 9-a

Exercițiul #1000

Variabilele x și y sunt întregi. Indicați expresia C/C++ echivalentă cu cea de mai jos.

(x<3)&&(y>=5)

Varianta 1

!((x<3)||(y>=5))

Varianta 2

!(x>=3)&&(y<5)

Varianta 3

!(!(x<3)||!(y>=5))

Varianta 4

!((x>=3)&&(y<5))

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #1006

Indicați numerele pe care le pot memora variabilele întregi x şi y, astfel încât valoarea expresiei C/C++ de mai jos să fie 1.

x/2+x%y-x/y==0

Varianta 1

x=4 și y=2

Varianta 2

x=6 și y=3

Varianta 3

x=8 și y=4

Varianta 4

x=10 și y=0

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a

Exercițiul #1001

Subprogramul f este incomplet definit.

void f(int m, int n, int d)
{ if(n%d==0 && m%d==0)
cout<<d; | printf(”%d”,d);
else f(.........);
}

Indicați expresia cu care pot fi înlocuite punctele de suspensie, astfel încât, în urma apelului de mai jos, să se afișeze cel mai mare divizor comun al numerelor nenule memorate în variabilele întregi x și y.

f(x,y,x);
Varianta 1

m,n,d+1

Varianta 2

m,n,d-1

Varianta 3

m+1,n+1,d

Varianta 4

m-1,n-1,d

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 10-a

Exercițiul #1007

Subprogramul C/C++ f este definit mai jos.

int f(int n)
{ if (n<=2) return n;
  if (n%2==1) return f(n-2)-f(n-1);
  return f(n-1)-f(n-2);
}

Valoarea lui f(6) este:

Varianta 1

6

Varianta 2

5

Varianta 3

2

Varianta 4

1

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #1008

Variabila x este de tip char și memorează o literă mică a alfabetului englez. Indicați expresia C/C++ care are valoare nenulă dacă și numai dacă litera memorată în variabila x este o vocală. Se consideră vocale literele a, e, i, o, u.

Varianta 1

strcmp(x,"aeiou")==0

Varianta 2

strchr("aeiou",x)

Varianta 3

'a'<=x && x<='u'

Varianta 4

x==a || x==e || x==i || x==o || x==u

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #997

Subprogramul f de mai jos este incomplet definit. Indicați expresia cu care pot fi înlocuite punctele de suspensie, astfel încât valoarea lui f(2019,1) să fie egală cu numărul divizorilor pozitivi ai lui 2019.

int f(int n, int d)
{ if(..........) return 0;
if(d*d==n) return 1;
if(n%d==0) return 2+f(n,d+1);
return f(n,d+1);
}
Varianta 1

d*d>n

Varianta 2

d>n/2

Varianta 3

d>n

Varianta 4

d>2*n

Subiect simulare Bacalaureat 2019
Clasa a 10-a

Exercițiul #996

Utilizând metoda backtracking, se generează toate drapelele formate din câte 3 culori distincte din mulțimea {alb, galben, negru, roșu, verde}. Două drapele sunt distincte dacă diferă prin cel puțin o culoare sau prin ordinea culorilor. Primele patru soluţii obţinute sunt, în această ordine: (alb, galben, negru), (alb, galben, roșu), (alb, galben, verde) și (alb, negru, galben).

Indicați soluția generată imediat înainte de (galben, verde, alb).

Varianta 1

(negru, roșu, verde)

Varianta 2

(negru, alb, galben)

Varianta 3

(galben, verde, roșu)

Varianta 4

(galben, roșu, verde)

Subiect simulare Bacalaureat 2019
Clasa a 11-a

Exercițiul #1002

Utilizând metoda backtracking, se generează toate băuturile obținute amestecând sucurile a cel puțin două fructe distincte din mulțimea {afine, caise, lămâi, mere, pere}. Primele cinci soluţii obţinute sunt, în această ordine: (afine, caise), (afine, caise, lămâi), (afine, caise, lămâi, mere), (afine, caise, lămâi, mere, pere) și (afine, caise, lămâi, pere). A șasea soluţie este:

Varianta 1

(afine, caise, mere)

Varianta 2

(afine, caise, mere, pere)

Varianta 3

(afine, mere, pere)

Varianta 4

(afine, lămâi, mere, pere)

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 11-a

Exercițiul #1004

Indicați un lanț elementar în graful neorientat cu 5 noduri, numerotate de la 1 la 5, reprezentat mai jos.

Varianta 1

1,2,3,1

Varianta 2

1,2,3,4

Varianta 3

1,2,3,4,5

Varianta 4

1,3,2,1,5

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 11-a