Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 25

Exercițiul #977

În secvențele de mai jos, notate cu S1, S2 și S3, toate variabilele sunt întregi, iar variabila n memorează un număr natural cu cel mult nouă cifre.

//S1
if(n==0) p=1; 
else 
 if (n%2==0) p=6; 
 else p=4;
//S2
p=1; 
for(i=1;i<=n;i++) 
 p=(p*4)%10;
//S3
p=1; 
for(i=1;i<=n;i++) 
 p=(p%10)*4;

Variabila p memorează ultima cifră a numărului 4n în urma execut
ării, independent, a secvențelor:

Varianta 1

S1 și S2

Varianta 2

S1 și S3

Varianta 3

S2 și S3

Varianta 4

S1, S2 și S3

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, științele naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #1060

Tablourile unidimensionale A și B au elementele: A=(2,20,25,36,50), iar B=(4,5,8,45,60). Indicați succesiunea de valori care pot fi, în această ordine, elementele tabloului obținut în urma interclasării lui A și B în ordine descrescătoare.

Varianta 1

(60,45,25,20,4)

Varianta 2

(60,45,8,5,4,50,36,25,20,2)

Varianta 3

(60,50,45,36,25,20,8,5,4,2)

Varianta 4

(60,50,45,36,25,8,20,5,4,2)

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie, Științele-naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #978

Se consideră două tablouri unidimensionale A și B: A=(21,18,14,11,4) , iar B=(46,17,14,8,3). În urma interclasării lor în ordine descrescătoare se obține tabloul cu elementele:

Varianta 1

(46,18,14,11,4)

Varianta 2

(46,21,17,18,14,14,8,11,3,4)

Varianta 3

(46,21,18,17,14,14,11,8,4,3)

Varianta 4

(46,21,18,17,14,14,8,11,4,3)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, științele naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #1061

Variabila x este de tip întreg. Indicați valoarea maximă din intervalul [0,102) pe care o poate avea x, astfel încât expresia C/C++ sqrt(x)==floor(sqrt(x)) să aibă valoarea 1.

Varianta 1

1

Varianta 2

9

Varianta 3

81

Varianta 4

99

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie, Științele-naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #815

În secvenţa de instrucţiuni de mai jos toate variabilele sunt de tip întreg.

for(i=0;i<5;i++)
{ for(j=0;j<5;j++)
  if(...........)
   cout<<″1 ″;
  else
   cout<<″2 ″;
 cout<<endl;
}

Indicaţi o expresie care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenţei obţinute, să se afişeze pe ecran valorile din figura de mai jos, în această ordine.

1 1 1 1 1
1 2 2 2 1
1 2 2 2 1
1 2 2 2 1
1 1 1 1 1
Varianta 1

(4-i)%4==0 || (4-j)%4==0

Varianta 2

(4-i)%4==0 && (4-j)%4==0

Varianta 3

(4-i)%4!=0 || (4-j)%4!=0

Varianta 4

(4-i)%4!=0 && (4-j)%4!=0

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #1062

În secvența de mai jos toate variabilele sunt de tip întreg și memorează numere naturale.

y=1; x=10; n=8; 
while(n>0)
 if(n%2==0)
 { x=x*x;
  n=.......; 
 }
 else
 { y=y*x;
  n=n-1;
 }

Indicați expresia care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței obținute, variabila y să memoreze valoarea 108.

Varianta 1

n/2

Varianta 2

n/2-1

Varianta 3

n+1

Varianta 4

n+1

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie, Științele-naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #817

În secvenţa de instrucţiuni de mai jos toate variabilele sunt de tip întreg.

for(i=0;i<5;i++)
{ for(j=0;j<5;j++) 
  cout<<.........;
 cout<<endl; 
}

Indicaţi o expresie care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenţei obţinute, să se afişeze pe ecran valorile din figura de mai jos, în această ordine.

0 0 1 1 2
0 1 1 2 2 
1 1 2 2 3 
1 2 2 3 3 
2 2 3 3 4
Varianta 1

(i-j-1)/2

Varianta 2

i+j-1)/2

Varianta 3

(i-j)/2

Varianta 4

(i+j)/2

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #1063

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr din intervalul [1000,2000]. Indicați valoarea minimă pe care o poate avea expresia C/C++ de mai jos.

(x-999)%1000

Varianta 1

0

Varianta 2

2

Varianta 3

999

Varianta 4

1000

Subiect Bacalaureat 2020, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #813

O expresie C/C++ care are valoarea 1 este:

Varianta 1

ceil(6.15)<ceil(5.61)

Varianta 2

ceil(6.15)>floor(5.61)

Varianta 3

floor(6.15)<ceil(5.61)

Varianta 4

floor(6.15)<floor(5.61)

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a

Exercițiul #814

Se consideră secvenţa de mai jos, în care toate variabilele sunt de tip întreg.

i=2;
while(.....)
{ if(x%i==0) cout<<i<<’ ’;
i=i+1;
}

Pentru a afişa în ordine crescătoare toţi divizorii pozitivi ai numărului natural nenul memorat în variabila x, cu excepţia lui 1 şi a numărului respectiv, o expresie care poate înlocui punctele de suspensie este:

Varianta 1

i>0

Varianta 2

i>=2

Varianta 3

i<=x/2

Varianta 4

i<=x

Subiect Bacalaureat 2017, SN
Clasa a 9-a