Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 12

Exercițiul #976

Variabilele di și dj sunt de tip întreg. Indicați expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă perechea (di,dj) este una dintre următoarele: (-2,-1), (-2,1), (-1,-2), (-1,2), (1,-2), (1,2), (2,-1), (2,1).

Varianta 1

abs(di)+abs(dj)==3

Varianta 2

abs(di)-abs(dj)==1

Varianta 3

abs(di)*abs(dj)==2

Varianta 4

abs(di)/abs(dj)==2

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, științele naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #977

În secvențele de mai jos, notate cu S1, S2 și S3, toate variabilele sunt întregi, iar variabila n memorează un număr natural cu cel mult nouă cifre.

//S1
if(n==0) p=1; 
else 
  if (n%2==0) p=6; 
  else p=4;
//S2
p=1; 
for(i=1;i<=n;i++) 
  p=(p*4)%10;
//S3
p=1; 
for(i=1;i<=n;i++) 
  p=(p%10)*4;

Variabila p memorează ultima cifră a numărului 4n în urma execut
ării, independent, a secvențelor:

Varianta 1

S1 și S2

Varianta 2

S1 și S3

Varianta 3

S2 și S3

Varianta 4

S1, S2 și S3

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, științele naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #978

Se consideră două tablouri unidimensionale A și B: A=(21,18,14,11,4) , iar B=(46,17,14,8,3). În urma interclasării lor în ordine descrescătoare se obține tabloul cu elementele:

Varianta 1

(46,18,14,11,4)

Varianta 2

(46,21,17,18,14,14,8,11,3,4)

Varianta 3

(46,21,18,17,14,14,11,8,4,3)

Varianta 4

(46,21,18,17,14,14,8,11,4,3)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, științele naturii
Clasa a 9-a

Exercițiul #979

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. Dacă expresia C/C++ de mai jos are valoarea 1, indicați șirul crescător format cu valorile acestor variabile, în ordinea precizată mai jos.

z<x && 2*z==3*y
Varianta 1

x, y, z

Varianta 2

y, z, x

Varianta 3

z, x, y

Varianta 4

z, y, x

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie
Clasa a 9-a

Exercițiul #918

Variabilele x și y sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. O expresie echivalentă cu !(x%y!=0||y<2) poate fi:

Varianta 1

x%y==y%x && y>1

Varianta 2

(x+y)%y==0 || y >= 1

Varianta 3

(x/y)*y==x && y>=2

Varianta 4

x%y==0 || y>2

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a

Exercițiul #914

Variabila x este de tip întreg. Indicați o expresie care are valoarea 1 dacă și numai dacă expresia C/C++ x<=3 || x>10 are valoarea 1.

Varianta 1

!(x<3 && x<10)

Varianta 2

x>=3 && !(x>=10)

Varianta 3

!(x<3 || x<=10)

Varianta 4

!(x>3) || !(x<=10)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #983

Subprogramul f este mai jos:

void f(int n)
{ cout<<n%2; | printf("%d",n%2);
  if(n>=3) f(n-3);
}

Indicați ce se afișează în urma apelului de mai jos.

f(7);
Varianta 1

10

Varianta 2

010

Varianta 3

101

Varianta 4

1010

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie
Clasa a 10-a

Exercițiul #980

Expresia strlen("2018") are valoarea:

Varianta 1

4

Varianta 2

5

Varianta 3

6

Varianta 4

7

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie
Clasa a 10-a

Exercițiul #919

În declararea alăturată, variabila m memorează, pentru fiecare dintre cele 20 de medicamente dintr-o farmacie, prețul, precum și date despre substanța activă specifică: doza și codul acesteia.

struct medicament
{ float pret;   
  struct  
  { int cod, doza; 
  }substanta; 
}m[20];

O expresie a cărei valoare reprezintă codul substanței active specifice din primul medicament este:

Varianta 1

m[0].cod.substanta

Varianta 2

m[0].substanta.cod

Varianta 3

m.cod.substanta[0]

Varianta 4

m.substanta.cod[0]

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #917

Subprogramele f1 şi f2 sunt definite mai jos.

int f1 (int x, int y)
{ if(x%2!=0 || y%2!=0)return 1;
else return 2*f1(x/2,y/2);
}

int f2 (int x, int y)
{ if (x==y) return x;
else
if(x>y) return f2(x-y,y);
else return f2(x, y-x);
}

Cel mai mare divizor comun al lui 30 și 50 se obține în urma apelului:

Varianta 1

f1(30,50)

Varianta 2

f2(30,50)

Varianta 3

f1(30/2,50)

Varianta 4

f2(30/2,50)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea specială
Clasa a 10-a