Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 16

Exercițiul #493

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. Dacă expresia C/C++ !(z<=y) && y>x are valoarea 1, indicați șirul crescător format cu valorile acestor variabile, în ordinea precizată mai jos.

Varianta 1

x, y, z

Varianta 2

y, z, x

Varianta 3

z, x, y

Varianta 4

z, y, x

Subiect Bacalaureat 2014
Clasa a 9-a

Exercițiul #503

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr natural cu cel mult două cifre. Valoarea maximă pe care o poate avea expresia C/C++ x%7 este:

Varianta 1

6

Varianta 2

14.14

Varianta 3

93

Varianta 4

693

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 9-a

Exercițiul #986

Pentru a putea memora un tablou bidimensional cu maximum 21 de elemente, numere reale, variabila A se poate declara astfel:

Varianta 1

A[3..7] int;

Varianta 2

A[3][7] float;

Varianta 3

int A[3;7];

Varianta 4

float A[3][7];

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #498

Valoare expresiei C/C++ 42/10*29/10 este:

Varianta 1

6

Varianta 2

8

Varianta 3

11

Varianta 4

18

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a

Exercițiul #497

Subprogramul F este definit mai jos.

int f(int a, int b)
{ if (a==b) return 0;
  if (b/a==0) return a+b;
  return f(a+2,b-3);
}

Scrieți valorile f(5,5) și f(10,21) în această ordine, separate prin exact un spațiu.

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 10-a

Exercițiul #508

Se consideră subprogramul f, definit mai jos. Indicați ce valoare are f(15, 25).

int f(int a,int b)
{ if (b==0) return a;
  else return f(b,a%b);
}
Varianta 1

15

Varianta 2

10

Varianta 3

5

Varianta 4

0

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 10-a

Exercițiul #506

Variabila s poate memora un șir cu maximum 20 de caractere, iar variabila i este de tip întreg. Scrieți ce se afișează în urma executării secvenței de instrucțiuni de mai jos.

strcpy(s,"BACALAUREAT");
cout<<strlen(s);
i=0;
while (i<strlen(s)-1)
{ if(strchr("EAIOU",s[i])!=NULL) strcpy(s+i+1,s+i+2);
  i++;
}
cout<<s;
Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 10-a

Exercițiul #502

Se consideră subprogramul f, definit mai jos. Indicați ce valoare are f(15).

int f(int n)
{ if (n<10) return f(n+1)+3;
  else if (n==10) return 7;
  else return f(n-2)-1;
}
Varianta 1

1

Varianta 2

7

Varianta 3

8

Varianta 4

10

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #500

Variabila s poate memora un șir cu maximum 20 de caractere. În urma executării secvenței de instrucțiuni de mai jos se afișează:

strcpy(s,"1b2d3");
s[2]='a'+2;
strcpy(s,s+1);
strcpy(s+3,s+4);
cout<<s;
Varianta 1

1b438

Varianta 2

1bcd8

Varianta 3

ba2

Varianta 4

bcd

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #495

Se consideră următoarea operație prin care se transformă un arbore cu rădăcină: se elimină din arbore nodul „frunză” numerotat cu valoarea minimă, marcându-se nodul „tată” al acestuia. Scrieți vectorul de „tați” al unui arbore cu 6 noduri, numerotate de la 1 la 6, în care nodul 1 este rădăcină, știind că dacă asupra acestui arbore se efectuează de patru ori succesiv operația de transformare menționată mai sus, se marchează, în această ordine, nodurile 5, 1, 1, 1.

Scrieți elementele vectorului de tați separate prin exact un spațiu, de exemplu 0 1 2 3 4 5!

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 11-a