Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 16

Exercițiul #493

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. Dacă expresia C/C++ !(z<=y) && y>x are valoarea 1, indicați șirul crescător format cu valorile acestor variabile, în ordinea precizată mai jos.

Varianta 1

x, y, z

Varianta 2

y, z, x

Varianta 3

z, x, y

Varianta 4

z, y, x

Subiect Bacalaureat 2014
Clasa a 9-a

Exercițiul #986

Pentru a putea memora un tablou bidimensional cu maximum 21 de elemente, numere reale, variabila A se poate declara astfel:

Varianta 1

A[3..7] int;

Varianta 2

A[3][7] float;

Varianta 3

int A[3;7];

Varianta 4

float A[3][7];

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 9-a

Exercițiul #503

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr natural cu cel mult două cifre. Valoarea maximă pe care o poate avea expresia C/C++ x%7 este:

Varianta 1

6

Varianta 2

14.14

Varianta 3

93

Varianta 4

693

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 9-a

Exercițiul #498

Valoare expresiei C/C++ 42/10*29/10 este:

Varianta 1

6

Varianta 2

8

Varianta 3

11

Varianta 4

18

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 9-a

Exercițiul #497

Subprogramul F este definit mai jos.

int f(int a, int b)
{ if (a==b) return 0;
  if (b/a==0) return a+b;
  return f(a+2,b-3);
}

Scrieți valorile f(5,5) și f(10,21) în această ordine, separate prin exact un spațiu.

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea specială
Clasa a 10-a

Exercițiul #502

Se consideră subprogramul f, definit mai jos. Indicați ce valoare are f(15).

int f(int n)
{ if (n<10) return f(n+1)+3;
  else if (n==10) return 7;
  else return f(n-2)-1;
}
Varianta 1

1

Varianta 2

7

Varianta 3

8

Varianta 4

10

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #500

Variabila s poate memora un șir cu maximum 20 de caractere. În urma executării secvenței de instrucțiuni de mai jos se afișează:

strcpy(s,"1b2d3");
s[2]='a'+2;
strcpy(s,s+1);
strcpy(s+3,s+4);
cout<<s;
Varianta 1

1b438

Varianta 2

1bcd8

Varianta 3

ba2

Varianta 4

bcd

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 10-a

Exercițiul #506

Variabila s poate memora un șir cu maximum 20 de caractere, iar variabila i este de tip întreg. Scrieți ce se afișează în urma executării secvenței de instrucțiuni de mai jos.

strcpy(s,"BACALAUREAT");
cout<<strlen(s);
i=0;
while (i<strlen(s)-1)
{ if(strchr("EAIOU",s[i])!=NULL) strcpy(s+i+1,s+i+2);
  i++;
}
cout<<s;
Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 10-a

Exercițiul #508

Se consideră subprogramul f, definit mai jos. Indicați ce valoare are f(15, 25).

int f(int a,int b)
{ if (b==0) return a;
  else return f(b,a%b);
}
Varianta 1

15

Varianta 2

10

Varianta 3

5

Varianta 4

0

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 10-a

Exercițiul #505

Se consideră un graf neorientat complet, cu 9 noduri. Pentru a obține un graf parțial al său cu două componente conexe, fiecare dintre acestea fiind grafuri complete, numărul maxim de muchii care pot fi eliminate este:

Varianta 1

14

Varianta 2

18

Varianta 3

20

Varianta 4

24

Subiect Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie
Clasa a 11-a