Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 7

Exercițiul #564

Se consideră definite trei variabile de tip int: x, y şi z. O expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă x, y şi z au valori identice este:

Varianta 1

x==y && x==z

Varianta 2

x==y==z

Varianta 3

x==y || x==z || y==z

Varianta 4

!( x!=y && x!=z)

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 9-a

Exercițiul #555

Indicați care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă n este divizibil cu 2 şi cu 7.

Varianta 1

!( (n%2==1) || (n%7!=0) )

Varianta 2

(n%2==0) && (n%7!=0)

Varianta 3

(n%2==0) || !(n%7==0)

Varianta 4

(n%7==2) && (n%2==7)

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 9-a

Exercițiul #559

Se consideră subprogramul C/C++ p, definit mai jos.

int p(int m, int n)
{ if(n==0) return 1;
 return 1+p(n, m%n);
}

Valoarea lui p(210, 49) este:

Varianta 1

1

Varianta 2

2

Varianta 3

3

Varianta 4

4

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 10-a

Exercițiul #569

Se consideră subprogramul C/C++ f, definit mai jos.

int f(int a, int b)
{ if(a>=b)
  return (a-b)+f(a/b,b);
 return 1;
}

Scrieți un număr natural din intervalul deschis (20,30), care poate fi memorat în variabila întreagă x, astfel încât valoarea lui f(x,3) să fie 29.

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 10-a

Exercițiul #566

Se consideră secvența de instrucțiuni următoare, în care variabilele i şi j sunt de tip întreg, iar variabila s poate memora un şir de cel mult 20 de caractere.

strcpy(s,"bacalaureat");
j=strlen(s);
for(i=0;i<3;i++)
 if(s[i]!=s[j-i-1])
  s[i]=s[j-i-1];
cout<<s;

Şirul afişat în urma executării secvenței este:

Varianta 1

aureatbacal

Varianta 2

bacalaureab

Varianta 3

taealaureat

Varianta 4

taerualacab

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 10-a

Exercițiul #556

Se consideră declararea următoare, în care variabila FIG memorează coordonatele, în planul xOy, ale centrului unui cerc, precum şi lungimea razei acestuia.

struct cerc {
 float x, y;
 float raza;
} FIG;

O expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă centrul cercului se află pe prima bisectoare a sistemului de coordonate al planului xOy este:

Varianta 1

centru(x)==centru(y)

Varianta 2

FIG.cerc.x==FIG.cerc.y

Varianta 3

FIG(x)==FIG(y)

Varianta 4

FIG.x==FIG.y

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 10-a

Exercițiul #560

Se consideră declarările alăturate, în care variabila FIG memorează coordonatele, în planul xOy, ale centrului unui cerc, precum şi lungimea razei acestuia.

struct punct {
 float x, y;
};
struct cerc {
 struct punct centru;
 float raza;
} FIG;

O expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă centrul cercului se află pe prima bisectoare a sistemului de coordonate al planului xOy este:

Varianta 1

FIG.centru(x)==FIG.centru(y)

Varianta 2

FIG.centru.x==FIG.centru.y

Varianta 3

FIG.cerc.x==FIG.cerc.y

Varianta 4

FIG.punct.x==FIG.punct.y

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 10-a