Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 864

Exercițiul #442

Pentru rezolvarea cărei probleme dintre cele enumerate mai jos se poate utiliza metoda backtracking?

Varianta 1

determinarea reuniunii a 3 mulţimi

Varianta 2

determinarea tuturor divizorilor unui număr din 3 cifre

Varianta 3

determinarea tuturor elementelor mai mici decât 30000 din şirul lui Fibonacci

Varianta 4

determinarea tuturor variantelor în care se pot genera steagurile cu 3 culori (din mulţimea: roşu, galben, albastru şi alb), având la mijloc culoarea galben

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #443

Se generează în ordine crescătoare toate numerele de exact 4 cifre care se pot forma cu elementele mulţimii {0,1,2,3,4}. Primele 8 soluţii generate sunt, în ordine: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1010, 1011, 1012. Care sunt primele trei numere ce se vor genera imediat după numărul 3443?

Varianta 1

4000 4001 4002

Varianta 2

3444 4443 4444

Varianta 3

3444 4444 4000

Varianta 4

3444 4000 4001

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #444

Se generează în ordine crescătoare toate numerele de 4 cifre, cu cifre distincte, astfel încât diferenţa în valoare absolută dintre prima şi ultima, respectiv a doua şi a treia cifră este egală cu 2. Primele 11 soluţii generate sunt, în ordine: 1023, 1203, 1243, 1423, 1463, 1573, 1643, 1683, 1753, 1793, 1863. Care dintre următoarele numere se va genera imediat înaintea numărului 9317?

Varianta 1

9247

Varianta 2

9357

Varianta 3

9207

Varianta 4

8976

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #445

Se generează în ordine crescătoare toate numerele de 4 cifre, cu cifre distincte, astfel încât diferenţa în valoare absolută dintre ultimele două cifre ale fiecărui număr generat este egală cu 2. Primele opt soluţii generate sunt, în ordine: 1024, 1035, 1042, 1046, 1053, 1057, 1064, 1068. Care dintre următoarele numere se va genera imediat după numărul 8975?

Varianta 1

8979

Varianta 2

9013

Varianta 3

8957

Varianta 4

9024

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #446

Prin metoda backtracking se generează toate anagramele (cuvintele obţinute prin permutarea literelor) unui cuvânt dat. Ştiind că se aplică această metodă pentru cuvântul solar, precizaţi câte cuvinte se vor genera astfel încât prima şi ultima literă din fiecare cuvânt generat să fie vocală (sunt considerate vocale caracterele a, e, i, o, u)?

Varianta 1

24

Varianta 2

6

Varianta 3

10

Varianta 4

12

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #447

Dacă se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate permutările de 4 obiecte şi primele 5 permutări generate sunt, în această ordine, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 2 3 1, 4 2 1 3, 4 1 3 2, atunci a 6-a permutare este:

Varianta 1

3 2 1 4

Varianta 2

3 4 2 1

Varianta 3

1 4 3 2

Varianta 4

4 1 2 3

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #432

Se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate cuvintele care conţin toate literele din mulţimea {i,n,f,o}, astfel încât fiecare literă să apară exact o dată într-un cuvânt şi literele n şi o să nu se afle pe poziţii vecine. Ştiind că primul cuvânt generat este info, iar al treilea, al patrulea şi al cincilea sunt nifo, niof, nfio care este cel de-al doilea cuvânt obţinut?

Varianta 1

iofn

Varianta 2

inof

Varianta 3

ionf

Varianta 4

niof

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #431

Se utilizează metoda backtracking pentru a genera în ordine lexicografică toate cuvintele care conţin toate literele din mulţimea {a,m,i,c}, astfel încât fiecare literă să apară exact o dată într-un cuvânt. Câte soluţii sunt generate după cuvântul amic şi înainte de cuvântul cami?

Varianta 1

6

Varianta 2

4

Varianta 3

1

Varianta 4

3

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #414

Utilizând metoda backtracking se generează toate permutările mulţimii {1,2,3,4}. Dacă primele trei permutări generate sunt, în acestă ordine: 1234, 1243, 1324 precizaţi care este permutarea generată imediat după 3412.

Varianta 1

3214

Varianta 2

3413

Varianta 3

4123

Varianta 4

3421

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #416

Utilizând metoda backtracking se generează numerele formate din câte 3 cifre distincte din mulţimea {1,3,5,7}. Dacă primele trei numere generate sunt, în acestă ordine: 135, 137, 153 care este cel de-al patrulea număr generat?

Varianta 1

315

Varianta 2

173

Varianta 3

157

Varianta 4

357

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a