Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 879

Exercițiul #392

Un algoritm generează, în ordine lexicografică, toate şirurile alcătuite din câte n cifre binare (0 şi 1). Ştiind că pentru n=5, primele patru soluţii generate sunt 00000, 00001, 00010, 00011, precizaţi care sunt ultimele trei soluţii generate, în ordinea obţinerii lor, separate prin exact un spațiu.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #393

Un algoritm generează în ordine crescătoare, toate numerele de n cifre (n<9), cu cifre distincte, care nu au două cifre pare alăturate. Dacă pentru n=5, primele cinci soluţii generate sunt 10325, 10327, 10329, 10345, 10347, precizaţi care sunt următoarele trei soluţii generate, în ordinea obţinerii lor, separate prin exact un spațiu.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #394

Un algoritm generează în ordine descrescătoare, toate numerele de n cifre (n<9), cu cifrele în ordine strict crescătoare, care nu au două cifre pare alăturate. Dacă pentru n=5, primele cinci soluţii generate sunt 56789, 45789, 45679, 45678, 36789, precizaţi care sunt următoarele trei soluţii generate, în ordinea obţinerii lor, separate prin exact un spațiu.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #412

Utilizăm metoda backtracking pentru generarea tuturor modalităţilor de a scrie numărul 6 ca sumă a cel puţin două numere naturale nenule. Termenii fiecărei sume sunt în ordine crescătoare. Soluţiile se generează în ordinea: 1+1+1+1+1+1, 1+1+1+1+2, 1+1+1+3, 1+1+2+2, 1+1+4, 1+2+3, 1+5, 2+2+2, 2+4 şi 3+3.

Se aplică exact aceeaşi metodă pentru scrierea lui 9. Care este penultima soluţie?

Varianta 1

3+3+3

Varianta 2

3+6

Varianta 3

4+5

Varianta 4

2+7

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #413

Utilizăm metoda backtracking pentru generarea tuturor modalităţilor de a scrie numărul 6 ca sumă a cel puţin două numere naturale nenule. Termenii fiecărei sume sunt în ordine crescătoare. Soluţiile se generează în ordinea: 1+1+1+1+1+1, 1+1+1+1+2, 1+1+1+3, 1+1+2+2, 1+1+4, 1+2+3, 1+5, 2+2+2, 2+4 şi 3+3.

Se aplică exact aceeaşi metodă pentru scrierea lui 9. Câte soluţii de forma 2+... vor fi generate?

Varianta 1

2

Varianta 2

3

Varianta 3

4

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #414

Utilizând metoda backtracking se generează toate permutările mulţimii {1,2,3,4}. Dacă primele trei permutări generate sunt, în acestă ordine: 1234, 1243, 1324 precizaţi care este permutarea generată imediat după 3412.

Varianta 1

3214

Varianta 2

3413

Varianta 3

4123

Varianta 4

3421

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #434

Utilizând metoda backtracking pentru afişarea tuturor modalităţilor de descompunere a unui număr natural ca o sumă de numere naturale nenule, pentru n=3 se obţin, în ordine, soluţiile: 1+1+1; 1+2; 2+1; 3. Ordinea de scriere a termenilor dintr-o descompunere este semnificativă. Folosind aceeaşi metodă pentru n=10, care este soluţia generată imediat după 1+1+3+5?

Varianta 1

1+1+4+1+1+1+1

Varianta 2

1+1+7+1

Varianta 3

1+2+7

Varianta 4

1+1+4+4

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #435

Se generează, prin metoda backtracking, toate partiţiile mulţimii A={1,2,3} obţinându-se următoarele soluţii: {1}{2}{3}; {1}{2,3}; {1,3}{2}; {1,2}{3}; {1,2,3}. Se observă că dintre acestea, prima soluţie e alcătuită din exact trei submulţimi. Dacă se foloseşte aceeaşi metodă pentru a genera partiţiile mulţimii {1,2,3,4} stabiliţi câte dintre soluţiile generate vor fi alcătuite din exact trei submulţimi.

Varianta 1

3

Varianta 2

12

Varianta 3

6

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #436

Se generează, prin metoda backtracking, toate modalităţile de aşezare a numerelor naturale de la 1 la 5, astfel încât oricare 2 numere consecutive să nu se afle pe poziţii alăturate. Dacă primele două soluţii sunt: (1,3,5,2,4) şi (1,4,2,5,3), care este prima soluţie generată în care primul număr este 4?

Varianta 1

(4, 1, 3, 2, 5)

Varianta 2

(4, 2, 5, 1, 3)

Varianta 3

(4, 3, 5, 3, 1)

Varianta 4

(4, 1, 3, 5, 2)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #437

Se generează, prin metoda backtracking, toate modalităţile de aşezare a numerelor naturale de la 1 la 5 astfel încât oricare două numere consecutive să nu se afle pe poziţii alăturate. Dacă primele două soluţii sunt: (1,3,5,2,4) şi (1,4,2,5,3), care este prima soluţie generată care începe cu 2?

Varianta 1

(2, 4, 1, 3, 5)

Varianta 2

(2, 5, 4, 3, 1)

Varianta 3

(2, 4, 1, 5, 3)

Varianta 4

(2, 5, 3, 1, 4)

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a