Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 889

Exercițiul #971

Într-un graf orientat putem avea cel mult un arc de la un nod la altul și nu putem avea arc de la un nod la el însuși.

Într-un graf orientat cel puțin două vârfuri au gradul intern 2, cel puțin un vârf are gradul intern 3 și cel puțin un vârf are gradul extern 3. Numărul minim de vârfuri ale grafului este:

Varianta 1

3

Varianta 2

4

Varianta 3

5

Varianta 4

6

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 11-a

Exercițiul #972

Un arbore are 9 noduri, numerotate de la 1 la 9, și muchiile [1,2], [1,6], [1,8], [1,9], [2,3], [2,7], [4,5], [5,7]. Care dintre următoarele secvențe conține doar noduri care ar putea fi alese drept rădăcină astfel încât nodul 2 să aibă un număr minim de descendenți.

Varianta 1

3, 6, 9

Varianta 2

1, 7, 9

Varianta 3

6, 8, 9

Varianta 4

5, 6, 9

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, enunț modificat
Clasa a 11-a

Exercițiul #973

O companie organizează cursuri de programare în limbaje din mulțimea {PHP, Java, Python, C#, SQL}, astfel încât o persoană poate opta pentru un curs în care se studiază un număr par de limbaje, dar nu poate alege Java și Python în același curs.
Utilizând metoda backtracking se generează toate posibilitățile unei persoane de a opta pentru un curs în cadrul ofertei companiei. Două cursuri sunt distincte dacă diferă prin cel puțin un limbaj sau prin ordinea în care se studiază limbajele. Primele cinci soluții generate sunt, în această ordine: (PHP,Java), (PHP,Java,C#,SQL), (PHP,Java,SQL,C#), (PHP,Python), (PHP,Python,C#,SQL).

Soluția generată imediat după (Java,PHP,SQL,C#) este:

Varianta 1

(Java, C#)

Varianta 2

(Java, PHP, C#, SQL)

Varianta 3

(SQL, Python)

Varianta 4

(SQL, Java, C#, PHP)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 11-a

Exercițiul #981

Un graf orientat este complet dacă pentru oricare două vârfuri i și j ale sale există fie ambele arce (i,j) și (j,i), fie doar unul dintre acestea.

Un graf orientat are 5 vârfuri și 20 de arce. Pentru a obține un graf parțial al său cu două componente tare conexe, fiecare dintre acestea fiind grafuri complete, unul cu 3 vârfuri, iar celălalt cu 2 vârfuri, numărul minim de arce care pot fi eliminate este:

Varianta 1

2

Varianta 2

3

Varianta 3

6

Varianta 4

10

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie
Clasa a 11-a

Exercițiul #982

Un arbore cu 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, este reprezentat prin matricea de adiacență de mai jos.

0 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0

Care dintre următoarele mulțimi conține doar noduri care pot fi alese drept rădăcină astfel încât fiecare nod să admită cel mult doi descendenți direcți (fii).

Varianta 1

3, 6, 8

Varianta 2

1, 7, 8

Varianta 3

4, 5, 8

Varianta 4

2, 5, 8

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie, enunț modificat
Clasa a 11-a

Exercițiul #984

Utilizând metoda backtracking, se generează toate posibilitățile de a forma seturi de câte 5 instrumente de scris distincte din mulțimea {stilou, pană, toc, creion, pensulă}, astfel încât în fiecare set creionul precede stiloul și pana. Două seturi sunt distincte dacă instrumentele sunt dispuse în altă ordine.

Primele cinci soluții generate sunt, în această ordine, (toc, creion, stilou, pană, pensulă), (toc, creion, stilou, pensulă, pană), (toc, creion, pană, stilou, pensulă), (toc, creion, pană, pensulă, stilou), (toc, creion, pensulă, stilou, pană).

Care dintre următoarele reprezintă cea de a șasea și cea de a șaptea soluție, în ordinea generării acestora?

Varianta 1

(toc, creion, pensulă, pană, stilou)
(toc, pensulă, creion, pană, stilou)

Varianta 2

(toc, pensulă, creion, stilou, pană)
(toc, pensulă, creion, pană, stilou)

Varianta 3

(toc, creion, pensulă, pană, stilou)
(pensulă, toc, creion, stilou, pană)

Varianta 4

(toc, creion, pensulă, pană, stilou)
(toc, pensulă, creion, stilou, pană)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie, enunț modificat
Clasa a 11-a

Exercițiul #985

Utilizând metoda backtracking, se generează toate posibilitățile de a forma seturi de câte 5 instrumente de scris distincte din mulțimea {stilou, pană, toc, creion, pensulă}, astfel încât în fiecare set creionul precede stiloul și pana. Două seturi sunt distincte dacă instrumentele sunt dispuse în altă ordine.

Primele cinci soluții generate sunt, în această ordine, (toc, creion, stilou, pană, pensulă), (toc, creion, stilou, pensulă, pană), (toc, creion, pană, stilou, pensulă), (toc, creion, pană, pensulă, stilou), (toc, creion, pensulă, stilou, pană).

Care dintre următoarele reprezintă ultima soluție generată?

Varianta 1

(toc, creion, pensulă, pană, stilou)

Varianta 2

(pensula, pană, stilou, creion, toc)

Varianta 3

(pensula, creion, toc, pană, stilou)

Varianta 4

(pensula, creion, stilou, pană, toc)

Subiect Bacalaureat 2018, sesiunea august-septembrie, enunț modificat
Clasa a 11-a

Exercițiul #990

Care este numărul minim de arce pe care trebuie să le conțină un graf orientat cu 5 noduri astfel încât, oricum ar fi acestea plasate, să existe cel puțin un drum între oricare două noduri?

Varianta 1

20

Varianta 2

13

Varianta 3

17

Varianta 4

5

Variante Bacalaureat 2007
Clasa a 11-a

Exercițiul #991

Care este numărul minim de muchii pe care trebuie să le conțină un graf neorientat cu 9 vârfuri astfel încât, indiferent de modul în care acestea sunt dispuse, graful să fie conex?

Varianta 1

35

Varianta 2

29

Varianta 3

36

Varianta 4

8

Variante Bacalaureat 2007
Clasa a 11-a

Exercițiul #996

Utilizând metoda backtracking, se generează toate drapelele formate din câte 3 culori distincte din mulțimea {alb, galben, negru, roșu, verde}. Două drapele sunt distincte dacă diferă prin cel puțin o culoare sau prin ordinea culorilor. Primele patru soluţii obţinute sunt, în această ordine: (alb, galben, negru), (alb, galben, roșu), (alb, galben, verde) și (alb, negru, galben).

Indicați soluția generată imediat înainte de (galben, verde, alb).

Varianta 1

(negru, roșu, verde)

Varianta 2

(negru, alb, galben)

Varianta 3

(galben, verde, roșu)

Varianta 4

(galben, roșu, verde)

Subiect simulare Bacalaureat 2019
Clasa a 11-a