Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 883

Exercițiul #379

Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică cuvintele de câte patru litere din mulţimea A={a,b,c,d,e}, cuvinte care nu conţin două vocale alăturate. Primele opt cuvinte generate sunt, în ordine: abab, abac, abad, abba, abbb, abbc, abbd, abbe.

Care este antepenultimul cuvânt generat?

Varianta 1

edde

Varianta 2

eddb

Varianta 3

edeb

Varianta 4

edcb

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #380

Folosind modelul combinărilor se generează numerele naturale cu câte trei cifre distincte din mulţimea {1,2,3,7}, numere cu cifrele în ordine strict crescătoare, obţinându-se, în ordine: 123, 127, 137, 237. Dacă se utilizează exact aceeaşi metodă pentru a genera numerele naturale cu patru cifre distincte din mulţimea {1,2,3,4,5,6,7,8}, câte dintre numerele generate au prima cifră 2 şi ultima cifră 7?

Varianta 1

8

Varianta 2

3

Varianta 3

4

Varianta 4

6

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #390

Un algoritm generează în ordine crescătoare toate numerele de n cifre, folosind doar cifrele 3, 5 şi 7. Dacă pentru n=5, primele cinci soluţii generate sunt 33333, 33335, 33337, 33353, 33355, precizaţi care sunt ultimele trei soluţii generate, în ordinea generării, separate prin exact un spațiu.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #389

Câte numere cu exact două cifre pot fi construite folosind doar cifre pare distincte?

Varianta 1

12

Varianta 2

16

Varianta 3

20

Varianta 4

25

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #388

Utilizând metoda backtracking se generează permutările cuvântului info. Dacă primele trei soluţii generate sunt: fino, fion, fnio care este cea de-a cincea soluţie?

Varianta 1

foin

Varianta 2

fnoi

Varianta 3

foni

Varianta 4

ifon

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #387

Un algoritm de tip backtracking generează, în ordine lexicografică, toate şirurile de 5 cifre 0 şi 1 cu proprietatea că nu există mai mult de două cifre 0 pe poziţii consecutive. Primele 7 soluţii generate sunt: 00100, 00101, 00110, 00111, 01001, 01010, 01011. Care este a 8-a soluţie generată de acest algoritm?

Varianta 1

01110

Varianta 2

01100

Varianta 3

01011

Varianta 4

01101

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #386

Un elev a scris un program care, folosind metoda backtracking, generează toate numerele de câte 5 cifre, cifrele fiind în ordine strict crescătoare. Scrieţi în ordine crescătoare, separate printr-un spațiu cel mai mic și cel mai mare număr care încep cu cifra 3.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #385

Un elev a scris un program care, folosind metoda backtracking, generează toate numerele de câte 5 cifre, cifrele fiind în ordine strict crescătoare. Scrieţi în ordine crescătoare, separate prin câte un spațiu toate numerele generate de program care au prima cifră 5.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #384

Utilizând metoda backtracking, sunt generate în ordine crescătoare toate numerele de 3 cifre, astfel încât cifrele sunt în ordine crescătoare, iar cifrele aflate pe poziţii consecutive sunt de paritate diferită. Ştiind că primele trei soluţii generate sunt, în această ordine, 123, 125, 127, scrieţi în ordine crescătoare, separate prin câte un spațiu toate numerele generate care au suma cifrelor egală cu 12.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #383

Utilizând metoda backtracking sunt generate numerele de 3 cifre, având toate cifrele în ordine strict crescătoare şi cu proprietatea că cifrele aflate pe poziţii consecutive sunt de paritate diferită. Ştiind că primele cinci soluţii generate sunt, în această ordine, 123, 125, 127, 129, 145, care este cel de al 8-lea număr generat?

Varianta 1

169

Varianta 2

149

Varianta 3

167

Varianta 4

147

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a