Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 889

Exercițiul #998

Un graf neorientat cu 8 noduri, numerotate de la 1 la 8, are muchiile [1,2], [1,6], [4,6], [3,6], [6,5], [5,3], [3,4], [7,8], [8,2]. Trei noduri care nu aparţin niciunui ciclu în acest graf pot fi:

Varianta 1

1, 3, 4

Varianta 2

2, 7, 8

Varianta 3

3, 5, 6

Varianta 4

5, 6, 8

Subiect simulare Bacalaureat 2019
Clasa a 11-a

Exercițiul #999

Un arbore cu 19 noduri, numerotate de la 1 la 19, are ca rădăcină nodul numerotat cu 1; nodul 1 are un singur fiu, și anume nodul 2, iar fiecare nod i (i≥2) fie este frunză, fie are drept fii (descendenți direcți) noduri numerotate cu valori din intervalul [i+1,2·i-1]. Numărul maxim de frunze ale arborelui este:

Varianta 1

9

Varianta 2

12

Varianta 3

13

Varianta 4

16

Subiect simulare Bacalaureat 2019
Clasa a 11-a

Exercițiul #1002

Utilizând metoda backtracking, se generează toate băuturile obținute amestecând sucurile a cel puțin două fructe distincte din mulțimea {afine, caise, lămâi, mere, pere}. Primele cinci soluţii obţinute sunt, în această ordine: (afine, caise), (afine, caise, lămâi), (afine, caise, lămâi, mere), (afine, caise, lămâi, mere, pere) și (afine, caise, lămâi, pere). A șasea soluţie este:

Varianta 1

(afine, caise, mere)

Varianta 2

(afine, caise, mere, pere)

Varianta 3

(afine, mere, pere)

Varianta 4

(afine, lămâi, mere, pere)

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 11-a

Exercițiul #1004

Indicați un lanț elementar în graful neorientat cu 5 noduri, numerotate de la 1 la 5, reprezentat mai jos.

Varianta 1

1,2,3,1

Varianta 2

1,2,3,4

Varianta 3

1,2,3,4,5

Varianta 4

1,3,2,1,5

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 11-a

Exercițiul #1005

Indicați valorile ce pot reprezenta numărul de fii ai fiecăruia dintre cele șase noduri ale unui arbore cu rădăcină.

Varianta 1

0,0,0,1,2,3

Varianta 2

0,0,0,0,2,3

Varianta 3

0,0,0,3,3,3

Varianta 4

1,1,1,1,1,1

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 11-a

Exercițiul #1009

Utilizând metoda backtracking, se generează, în ordine strict descrescătoare, toate numerele naturale de câte patru cifre distincte din mulțimea {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Primele șase numere generate sunt, în această ordine: 5432, 5431, 5430, 5423, 5421, 5420. Al șaptelea număr generat este:

Varianta 1

5415

Varianta 2

5413

Varianta 3

5342

Varianta 4

5340

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie
Clasa a 11-a

Exercițiul #1010

Un graf neorientat are 20 de noduri și 10 muchii. Numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea acest graf este:

Varianta 1

5

Varianta 2

10

Varianta 3

16

Varianta 4

20

Subiect Bacalaureat 2019, sesiunea specială
Clasa a 11-a

Exercițiul #1019

Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru orice graf neorientat?

A) Numărul vârfurilor cu gradul impar este par.
B) Suma gradelor tuturor vârfurilor este pară.

Varianta 1

Doar A).

Varianta 2

Doar B).

Varianta 3

Și A), și B).

Varianta 4

Nici A), nici B).

Clasa a 11-a

Exercițiul #1020

Care dintre următoarele afirmații este adevărată pentru orice graf neorientat cu mai mult de două vârfuri?

Varianta 1

Nu există două vârfuri cu același grad.

Varianta 2

Cel puțin două vârfuri au același grad.

Varianta 3

Cel puțin trei vârfuri au același grad.

Varianta 4

Toate vârfurile au același grad.

Clasa a 11-a