Postată de Clasa Intrare/ieșire Limită timp Limită memorie Sursa problemei Autor Dificultate
DOBRICEAN IONUT (Dobricean_ioan) 10 afisminime.in / afisminime.out 0.6 secunde 9 MB / 3 MB
-
IONUT DOBRICEAN dificilă

#1899 AfisMinime

Cerința

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Fie două numere x și y, cu proprietatea că 1 ≤ x , y ≤ n.

Scrieți un program care răspunde la m întrebări de tipul “Care este elementul minim din intervalul [x , y]?”.

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului afisminime.in sunt date numerele n și m. Pe a doua linie se vor afla n numere naturale, fiind elementele vectorului. Următoarele m linii vor conține câte 2 numere reprezentând valorile x și y, care definesc întrebările.

Date de ieșire

În fișierul de ieșire afisminime.out, vor fi m linii, fiecare conținând câte un număr, pe linia i aflându-se răspunsul pentru întrebarea i.

Restricții și precizări

  • 1 ≤ n ≤ 100000
  • 1 ≤ m ≤ 1000000
  • 1 ≤ x , y ≤ n

Exemplu

afisminime.in

5 4
1 3 18 2 3
1 5
2 3
3 4
2 4

afisminime.out

1
3
2
2

Explicație

  • în intervalul [1 , 5] minimul este 1
  • în intervalul [2 , 3] minimul este 3
  • în intervalul [3 , 4] minimul este 2
  • în intervalul [2 , 4] minimul este 2

Categorii

Pentru a trimite soluții trebuie să fiți autentificat.

Autentificare