Postată de Clasa Intrare/ieșire Limită timp Limită memorie Sursa problemei Autor Dificultate
Oniga Mihai (bustatu) 9 cevaculiste.in / cevaculiste.out 0.3 secunde 128 MB / 128 MB Consursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică "Grigore C. Moisil", 2019 Bereczki Norbert-Cristian, Nechita Sebastian concurs

#3014 CevaCuListe