Lista de probleme 697

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3260 Invers C++

Se dă o funcție strict crescătoare pe intervalul \([0,1)\) împreună cu o valoare \(y\) și se cere să se găsească pentru ce \( x \in [0,1)\) avem ca \(f(x)≈y\).

Dan vrea să transforme un număr scris cu cifre romane într-un număr scris cu cifre arabe.

#2640 ExtrageCuvant C++

Găsiţi cuvântul de pe o anumită poziţie dintr-un şir de caractere.

#3252 Alphanum C++

Scrieți funcția cu antetul:

void Alphanum(char s[], char cuv[][21], int &n, int num[], int &m)

Șirul s conține cuvinte formate din litere mici, numere formate cu cifre, iar cuvintele și numerele sunt separate prin unul sau mai multe spații. Să se memoreze cuvintele în vectorul cuv și numerele în num. Numărul de cuvinte va fi reținut în n, iar numărul de numere în m.

#3248 subimp2

Se citește un număr natural n. Calculați și afișați câte din submulțimile mulțimii {1, 2, ..., n} sunt formate dintr-un număr impar de elemente.

#3249 subimp3

Se citește un număr natural n. Calculați și afișați câte din submulțimile mulțimii {1, 2, ..., n} sunt formate dintr-un număr impar de elemente.

#3244 tabla

O tablă de șah de dimensiune n x n conține pe toate pătrățelele câte o piesă cu una din culorile: alb, negru, roșu, verde sau albastru. Pe tablă nu există 3 piese consecutive pe aceeași linie sau coloană de aceeași culoare. Găsiți cel mai mare punctaj obținut în urma unei singure mutări.

Olimpiada Municipală Iași, clasa a X-a

#3243 Path C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

int Path(const char cale[], char d[101][101])

Parametrul cale memorează un șir de caractere format din litere mici și semnul \ și reprezintă o succesiune de foldere incluse unul în altul. Funcția trebuie să memoreze fiecare folder pe câte o linie a matricei d și să returneze numărul de foldere conținute în cale.

Lui Ion îi plac scobitorile. Norocul său a fost că black friday tocmai a venit și a cumpărat un număr infinit de scobitori (să zicem că o duce destul de bine). Ținând cont că are extrem de multe scobitori, el a vrut să se joace cu ele, așa că a creat un joc.

La primul pas, el pune o singură scobitoare în mijlocul mesei. Începând cu al doilea pas, el pune câte o scobitoare la fiecare capăt liber al scobitorilor plasate până acum, astfel încât cele două scobitori sunt perpendiculare și mijlocul scobitorii noi se afla la vârful scobitorii vechi. Un vârf de scobitoare este liber dacă nu atinge o altă scobitoare.

Determinați

  1. Numărul de scobitori aflate pe masă la pasul N.
  2. Numărul de scobitori care au fost adăugate la pasul N.

#3239 chain

Se dă o secvență de N numere întregi a1, a2, …, aN. Pentru fiecare element ak (k = 1, 2, ...,n) vom determina primul element mai mare decât ak, dacă există. Îl notăm cu ak1. Apoi, pentru ak1 facem același lucru și elementul găsit îl notăm cu ak2, și așa mai departe până ieșim în afara șirului. Se formează secvența ak1, ak2, …, pe care o numim chain începând cu poziția k. Scrieți un program care, pentru orice poziție k afișează lungimea secvenței chain corespunzătoare.

Turneul Internațional Shumen 2017