Lista de probleme 663

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3018 CTF C++

Cerința problemei a fost ascunsă în fișierul de intrare. Puteți rezolva problema?

Se citesc n și n numere naturale. Să se sortreze șirul de numere crescător după numărul de cifre distincte, la număr de cifre distincte egale, se sortrează crescător după suma cifrelor, la suma cifrelor egale se sortează crescător numerele după valorile lor.

Se citește un text. Se cere criptarea acestuia folosind Encripția XOR.

Se citește un text. Se cere criptarea/decriptarea acestuia folosind Cifrul Caesar.

Se dau două segmente în plan, specificate prin coordonatele capetelor. Să se verifice dacă au cel puțin un punct comun.

#3119 Impare_Bac C++

Subprogramul Impare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural. Subprogramul înlocuiește fiecare cifră impară a lui n cu cea mai mare cifră pară strict mai mică decât ea (astfel cifra 1 se înlocuieşte cu cifra 0, cifra 3 cu cifra 2 etc.) și furnizează numărul obținut tot prin parametrul n.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#3116 cifrab

Alexandra e pasionată de baze de numerație. Ea vrea sa calculeze cifra de control a unui număr în cea mai mică bază de numerație în care poate fi reprezentat acel număr. Se numește cifră de control a unui număr, cifra care se obține prin adunări repetate a cifrelor numărului până obținem o singură cifră. Exemplu: 1294 în baza 10 are suma cifrelor 16 care adunate din nou dau cifra de control 7. Dar Alexandra are la dispoziție un număr care poate conține nu doar cifre, ci și litere mari ale alfabetului. A înseamnă cifra 10, B cifra 11, …, Z cifra 35. Deci baza maximă posibilă este 36.

Dându-se un număr printr-un șir de caractere format doar din litere mari și cifre, să se determine cea mai mică bază de numerație posibilă, precum și cifra de control a acestui număr în acea bază.

#3114 abq

Fie o matrice cu n linii (numerotate de la 1 la n) și m coloane (numerotate de la 1 la m) ce conține doar literele a și b. Se definește un drum de la o poziție (xs, ys) la o alta (xf, yf) ca fiind o succesiune de pași care pornește din coordonatele (xs, ys) și ajunge în (xf, yf) și care trece numai prin componente care memorează litera a. La fiecare pas, de la o poziţie (i, j) se poate trece într-una din poziţiile (i+1, j), (i-1, j), (i, j+1), (i, j-1). Lungimea drumului este dată de numărul de componente care compun drumul.

Având la dispoziție q întrebări date sub forma a patru numere naturale xs ys xf yf, trebuie să răspundeți pentru fiecare întrebare care este lungimea minimă a unui drum de la (xs, ys) la (xf, yf) care trece numai prin componente ce memorează litera a. Dacă un astfel de drum nu există, veți afișa valoarea –1.

Într-un text cu cel mult 100 de caractere cuvintele sunt formate numai din litere mari și mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu. Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul precizat, apoi un număr natural, n, n∈[1,102), şi afişează pe ecran, pe linii separate, cuvintele din text care au exact n litere. Cuvintele sunt afișate în ordinea apariției lor în text, iar dacă nu există niciun astfel de cuvânt, se afișează pe ecran mesajul nu exista.

#3111 hotar

Proprietatea trebuie împărțită fraților în mod egal. Zona are forma unui poligon convex cu vârfurile numerotate începând cu 1. Hotarul trebuie să fie un segment care are unul dintre capete în vârful 1 al poligonului. Trebuie să determinați celălalt capăt al segmentului care stabilește hotarul, așa încât ariile celor două suprafețe formate să fie egale. Punctul determinat trebuie să se afle pe poligon.

Lot Național Juniori 2019, antrenament