Lista de probleme 745

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#825 CifMinRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cifra minimă a unui număr natural transmis ca parametru.

#824 CifMaxRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cifra maximă a unui număr natural transmis ca parametru.

#823 SumCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru.

#1862 CntCifKRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă cu trei parametri n, k, c și întoarce prin parametrul c numărul de cifre ale lui n care sunt mai mari sau egale decât k.

#821 CmmdcRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează factorialul unui număr dat ca parametru.

#817 Zero C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ zero care are 2 parametri: n – prin care primește un număr natural și v, prin care primeşte un tablou unidimensional cu 2•n elemente, numere întregi cu cel mult 4 cifre. Numărul de elemente pare este egal cu numărul de elemente impare. Elementele au indici de la 1 la 2•n.

Subprogramul modifică tabloul astfel încât elementele impare să aibă indici impari, iar elementele pare să aibă indici pari. Tabloul modificat este furnizat tot prin parametrul v.

#811 Inlocuire0 C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ num care are 2 parametri: n – prin care primește un număr natural și v, prin care primeşte un tablou unidimensional cu n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre.

Subprogramul înlocuieşte cu 0 fiecare valoare mai mică sau egală cu prima valoare din tablou. Tabloul modificat este furnizat tot prin parametrul v.

#810 nrA

Se dă un şir de caractere ce conţine cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez, separate prin unul sau mai multe spații. Înaintea primului cuvânt nu există spații, și nici după ultimul. Să se determine numărul de cuvinte din șir în care apare litera a.