Lista de probleme 659

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#33 Multiplu C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ multiplu care are 3 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere naturale mai mici decât 1000, n, numărul efectiv de elemente ale tabloului şi k, un număr natural.

Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care sunt multipli ai numărului k şi au ultima cifră egală cu k.

Scrieți definiția completă a funcției C++ sub care primește doi parametri n și k și determină afișarea pe ecran, în ordine descrescătoare, a primelor n numere naturale nenule divizibile cu k.

#27 Cifre Zero C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mic număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

#23 Oglindit1 C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine oglinditul unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma divizorilor unui număr natural transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

Să se scrie un program care să afişeze prefixele şi sufixele unui cuvânt citit.