Lista de probleme 685

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3215 kth C++

Scrieți funcția Kth care primește ca parametri:

  • a – un vector de numere întregi
  • n – un număr natural reprezentând numărul elementelor vectorului
  • x – un număr întreg
  • k – un număr natural

Funcția va returna poziția din vector unde x apare pentru a k-a oară, sau -1 dacă x nu apare de cel puțin k ori

Ajutați-l pe vrăjitorul Arpsod să găsească aria maximă unei suprafețe de înălțime maximă, după căderea ploilor de meteoriți.

Se dă un număr natural n. Să se determine paritatea lui. Dacă numărul este par se afișează Par, altfel se afișează Impar.

#3198 Optimize C++

Se dă codul sursă al unui program. Se cere optimizarea unei funcții din acesta.

AcadNet 2017

Se dă un șir de caractere care conține litere mici și mari ale alfabetului englez, spații și semne de punctuație. Să se afișeze fiecare cuvânt și frecvența de apariție a lui în șirul de caractere pe câte o linie fiecare pereche cuvânt-frecvență ordonate lexicografic.

#2847 List

Se dă o listă simplu înlănțuită care conține n perechi de numere naturale (a,b). Fiecare pereche este stocată în câte un nod al listei; notăm cu a primul număr stocat într-un nod și cu b al doilea număr stocat în acel nod.

Se cere să se insereze în listă astfel:

Dacă pentru nodul curent:

  1. a este par și b este impar se inserează după nodul curent un nou nod, care conține dublul sumei lor pe prima poziție a nodului inserat iar pe a doua poziție diferența dintre dublul sumei numerelor din nodul curent și al doilea număr din nodul curent;
  2. a este impar, b este par se inserează înaintea nodului curent un nou nod, care conține dublul sumei lor pe a doua poziție a nodului inserat și pe prima poziție diferența dintre dublul sumei numerelor din nodul curent și a primului număr din nodul curent;
  3. a este par, b este par se inserează după nodul curent un nou nod, care conține jumătatea sumei lor pe prima poziție a nodului inserat iar pe a doua poziție suma dintre jumătatea sumei numerelor din nodul curent și al doilea număr din nodul curent;
  4. a este impar, b este impar se inserează înaintea nodului curent un nou nod, care conține jumătatea sumei lor pe a doua poziție a nodului inserat și pe prima poziție suma dintre jumătatea sumei numerelor din nodul curent și a primului număr din nodul curent.

#3208 bitcmp C++

Să se scrie o funcție C++ care primește ca parametri două numere naturale, a și b care returnează 1, dacă a < b, 0, dacă a = b și -1 dacă a < b.

Se dă șirul a1, a2, …, an care este o permutare a mulțimii {1, 2, ..., n}. O inversiune în permutare este o pereche (i, j) cu proprietatea că i < j și a[i] > a[j]. Să se determine numărul inversiunilor permutării.

Scrieți o funcție operand cu doi parametri care returnează poziția maximului dintr-un șir dat de numere întregi. Se presupune că elementele șirului sunt distincte și memorate începând cu poziția 1. Parametrii funcției sunt: tabloul în care este memorat șirul și numărul de elemente ale acestuia.

Scrieți o funcție procedurală cu trei parametri care oferă poziția minimului dintr-un șir dat de numere întregi. Se presupune că elementele șirului sunt distincte și memorate începând cu poziția 1. Parametrii funcției sunt: tabloul în care este memorat șirul, numărul de elemente ale acestuia precum și rezultatul.

Scrieți o funcție procedurală care interschimbă două valori întregi.

Scrieți o funcție procedurală care are trei parametri, în ordine: v (tablou unidimensional cu elemente int), pozInit (de tip int), pozFin (de tip int), și care afișează în ordine descrescătoare a indicilor (separate prin spații) elementele secvenței delimitate de pozInit și pozFin, inclusiv. Se garantează că primul parametrul pozInit se transmite funcției mai mic strict decât pozFin. Se garantează că tabloul are cel puțin pozFin elemente și că ambii indici se transmit funcției mai mari sau egali cu 1.

Scrieți un program care, apelând util TOATE funcțiile de mai sus, preia dintr-un fișier dimensiunea (notată de noi mai departe n) și elementele unui vector și le stochează în acesta începând cu poziția 1. Programul va scrie într-un fișier, în ordine descrescătoate a indicilor, elementele cuprinse între valoarea minimă și valoarea maximă. Se garantează că elementele șirului se dau distincte.

Se dă o mulţime nevidă A cu n elemente numere reale. Să se afișeze elementele mulțimilor A ∩ N, A ∩ Z, A ∩ Q și A ∩ (R-Q).