Lista de probleme 609

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

#2842 Triplete1 C++

Se consideră subprogramul triplete, cu un singur parametru, n, prin care primeşte o valoare naturală din intervalul [2,104]. Subprogramul afișează pe ecran toate tripletele de numere naturale (x,y,z) cu proprietatea că x<y<z și x·y+y·z=n. Fiecare triplet se afișează pe câte o linie a ecranului, iar numerele din fiecare triplet sunt separate prin câte o virgulă și încadrate între paranteze rotunde.

Scrieți definiţia completă a subprogramului.

#2838 NrPrime2 C++

Subprogramul NrPrime are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr natural (n∈[0,109]). Subprogramul returnează numărul de cifre prime ale lui n.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2836 FiboImpar C++

Șirul lui Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...) se definește astfel:

  • \(f_1 = 1\), \(f_2 = 1\), \(f_i = f_{i-1} + f_{i-2}\) pentru orice număr natural \( i \), \(i≥3\).

Subprogramul Fibo are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr natural (n∈[1,30]). Subprogramul returnează al n-lea termen impar al șirului lui Fibonacci.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2803 ElimP

Se citește un număr p și un șir de caractere s, șirul conține cel mult 255 de litere mici ale alfabetului englez. Să se afișeze toate șirurile rezultate din eliminarea, pe rând, a fiecărei secvență de p caractere din s.

#2830 DivImpar C++

Subprogramul DivImpar are doi parametri, a și b, prin care primește două numere naturale din intervalul [1,105]. Subprogramul returnează cel mai mare divizor comun impar al numerelor a și b.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2828 Acronim

Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, în care cuvintele sunt formate numai din litere mari și mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu. Textul reprezintă numele unei instituții sau al unei organizații.

Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul precizat și construiește în memorie, apoi afișează pe ecran, un șir de caractere ce reprezintă acronimul corespunzător numelui citit. Acronimul este format din primul caracter al fiecărui cuvânt al numelui care începe cu majusculă.

#2826 Duplicare1 C++

Subprogramul duplicare are doi parametri, în această ordine:

  • n, prin care primește un număr natural (n∈[1,104]);
  • d, prin care furnizează numărul obţinut prin duplicarea fiecărei cifre pare a lui n sau -1 dacă acesta nu are nicio cifră pară.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2823 CifreImpare C++

Subprogramul cifreImpare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural cu toate cifrele nenule (n∈[1,109]). Subprogramul returnează numărul obținut prin eliminarea tuturor cifrelor impare din n, respectiv -1 dacă nu există astfel de cifre sau dacă toate cifrele lui n sunt impare.

Scrieți definiţia completă a subprogramului.

#2817 Identice4 C++

Subprogramul identice are doi parametri, în această ordine, a și b, prin care primește câte un număr natural (10≤a≤b≤106). Subprogramul afișează pe ecran toate numerele naturale din intervalul [a,b] care au toate cifrele identice. Numerele afișate sunt separate prin câte un spațiu, iar dacă nu există astfel de numere, se afişează pe ecran mesajul nu exista.

Scrieţi definiţia completă a subprogramului.

#2813 Note

Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, în care cuvintele sunt formate din litere mari ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu.

Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul menționat mai sus și afișează pe ecran, pe câte un rând, cuvintele care cuprind cel puțin o notă muzicală. Dacă nu există astfel de cuvinte, se afișează pe ecran mesajul nu exista.