Lista de probleme 609

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

#2811 Triplete C++

Subprogramul triplete are trei parametri, a, b și c, în această ordine, prin care primește câte un număr natural din intervalul [0,104] (a<b). Subprogramul afișează pe ecran în ordine lexicografică toate tripletele de numere naturale, x, y și z, soluții ale ecuației x+y+z=c, cu proprietatea că a≤ x≤ y≤ z≤ b.

Fiecare triplet afișat pe câte o linie și este încadrat între acolade, iar numerele x, y și z sunt afișate în această ordine, separate prin câte o virgulă. Dacă nu există niciun triplet cu proprietatea cerută, se afişează mesajul nu exista.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2808 Produs4 C++

Subprogramul produs are doi parametri, în această ordine:

  • a, prin care primește un număr natural (a∈[1,106]);
  • k, prin care furnizează cea mai mare valoare naturală impară cu proprietatea că produsul tuturor numerelor impare din intervalul [1,k] este mai mic sau egal cu a.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2805 Duplicare C++

Subprogramul duplicare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural (n∈[1,104)). Subprogramul furnizează, prin același parametru, numărul obținut din n prin inserarea, după fiecare cifră pară din scrierea lui, a unei cifre egale cu jumătate din aceasta.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2798 Echilibrat C++

Un număr natural este numit echilibrat dacă suma cifrelor sale de pe poziții pare este un număr par, iar suma cifrelor sale de pe poziții impare este un număr impar. Pozițiile cifrelor sunt numerotate de la dreapta la stânga, astfel: cifra unităților este pe poziția 0, cifra zecilor este pe poziția 1 ș.a.m.d.

Subprogramul echilibrat are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural (n∈[10,109]). Subprogramul returnează valoarea 1 dacă n este echilibrat sau valoarea 0 în caz contrar.

Scrieți definiţia completă a subprogramului.

Un text are cel mult 100 de caractere și este format din cuvinte, numere naturale și spații. Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez. Cuvintele și numerele sunt separate prin câte un spaţiu.

Scrieţi un program care citește de la tastatură un text de tipul menţionat mai sus și afișează pe ecran numărul din text care începe cu cea mai mare cifră. Dacă există mai multe astfel de numere, se afișează doar unul dintre acestea, iar dacă textul nu conține niciun număr, se afișează pe ecran mesajul nu exista.

#2795 Resturi1 C++

Subprogramul resturi are patru parametri, n, x, y și r, prin care primește câte un număr natural din intervalul [1,109], r<x<y<n. Subprogramul returnează numărul de valori naturale din intervalul [1,n] pentru care atât restul împărțirii la x, cât și restul împărțirii la y, sunt egale cu r.

Scrieţi definiţia completă a subprogramului.

Fiind dat un cuvânt s, format numai din litere, și un cod c, de aceeași lungime cu s, format numai din cifre, numim codificare a lui s pe baza codului c operația de construire a unui nou șir, în care inițial se copiază prima literă din s, apoi, parcurgând de la stânga la dreapta restul șirului s, se adaugă litera curentă la începutul noului șir, dacă cifra corespunzătoare de pe aceeași poziție în c este pară, sau la finalul noului șir, în caz contrar.

Scrieţi un program care citește de la tastatură, de pe linii diferite, două cuvinte, notate cu s și c, fiecare având cel mult 102 caractere, s fiind format doar din litere mici ale alfabetului englez, iar c fiind format doar din cifre. Programul construiește în memorie și afișează pe ecran cuvântul obținut prin codificarea lui s pe baza lui c, dacă cele două cuvinte au aceeași lungime, sau mesajul cod incorect, în caz contrar.

#2792 Interval4 C++

Subprogramul interval are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural (n∈ [3,106]). Subprogramul returnează cel mai mic număr natural x (n<x) care NU este prim, cu proprietatea că în intervalul [n,x] există un singur număr prim.

Scrieţi definiţia completă a subprogramului.

De aceeași parte a unui râu R se află două orașe A și B. Pe malul râului, într-un punct C se va amplasa o stație de pompare a apei pentru a alimenta orașele A și B utilizând două conducte: AC și CB.

Notăm X = AC + CB. Fie P și Q proiecțiile punctelor A respectiv B pe dreapta R.

Cunoscând distanțele AP, BQ și PQ, calculați lungimea minimă X a conductei care trebuie comandată pentru realizarea lucrării.

Se dă un șir de caractere care conține cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez și separate printr-un singur spațiu. Să se determine cel mai lung cuvânt care are toate literele distincte. Dacă nu există niciun cuvânt cu toate literele distincte se va afișa -1.