Lista de probleme 769

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#1863 NumarareRec C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v.

Subprogramul returnează numărul de perechi de elemente vecine din tabloul v care sunt egale.

Se dau în plan, un punct și un segment. Să se determine distanța minimă de la punctul dat la un punct aparținând segmentului.

Se dau în plan, un punct și o dreaptă. Să se determine distanța de la punct la dreaptă.

Se dau coordonatele în plan pentru n puncte. Să se afișeze valoarea ariei poligonului pe care acestea îl formează.

Se dau puncte distincte în plan. Asociem fiecărui punct semidreapta care pornește din originea sistemului de coordonate și trece prin acel punct. Să se afișeze punctele în ordine crescătoare a unghiului pe care semidreapta asociată îl face cu semidreapta spre plus infinit a axei OX. Dacă două unghiuri sunt egale se va afișa punctul cel mai apropiat de origine.

Se dau un punct și un segment în plan. Să se verifice dacă punctul se găsește pe segment.

Se dau coordonatele în plan a trei puncte. Să se afișeze valoarea ariei triunghiului pe care îl formează.

Se dau coordonatele în plan a două puncte. Să se afișeze pătratul distanței dintre ele.

#926 FSumDiv3Rec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ recursiv care returnează suma elementelor divizibile cu 3 ale unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar prin intermediul parametrului sum suma elementelor din tabloul x.