Lista de probleme 745

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#911 Cifre6 C++

Să se scrie o funcție C++ care primește ca parametri două numere n și k și determină cel mai mare număr care poate fi scris cu k cifre ale lui n. Funcția va întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

#910 KPrefix C++

Să se scrie o funcție C++ care primește ca parametri două numere n și k și determină numărul format din primele k cifre ale lui n. Funcția va întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

#909 PermCircCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să realizează permutarea circulară spre stânga a cifrelor unui număr natural. Numărul este transmis prin intermediul unui parametru care se întoarce din funcție modificat.

Scrieți definiția completă a funcției C++ afisare care primește doi parametri a și b și afișează pe ecran, în ordine crescătoare, numerele naturale prime cuprinse între a și b, inclusiv acestea.

Scrieți definiția completă a funcției C++ afisare care primește doi parametri a și b și afișează pe ecran, în ordine crescătoare, numerele naturale pare cuprinse între a și b, inclusiv acestea.

#906 SumaCifre C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma cifrelor pare și suma cifrelor impare pentru un număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieşire.

#905 DetCifre C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine prima și ultima cifră a unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieşire.

#904 Concat C++

Să se scrie o funcție C++ care primește doi parametri a și b și returnează numărul obținut prin concatenarea lui a cu b.

#903 Cezar

În criptografie, cifrul Caesar este una dintre cele mai simple și mai cunoscute modalități de criptare a unui text. Este un cifru cu substituție, în care fiecare literă textul inițial este înlocuită cu o literă care se află în alfabet la o distanță fixă față de cea înlocuită. Această metodă este numită așa după Iulius Cezar, care o folosea pentru a comunica cu generalii săi.
De exemplu, cu o deplasare de 3 poziții, A este înlocuit cu D, B devine E și așa mai departe – în final X devine A, Y devine B, Z devine C. Celelalte caractere din text rămân nemodificate. Astfel, textul ana are mere devine dqd duh phuh.

Să se scrie un program care citește un text și un număr reprezentând deplasarea și îl criptează folosind cifrul Cezar cu deplasarea dată.

#902 Factorial2 C++

Să se scrie o funcție C++, cu un parametru, n, care returnează cel mai apropiat număr de n care este factorialul unei valori.