Lista de probleme 745

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#900 OrdonareF1 C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ ordonare care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 1000 de numere naturale mai mici decât 1.000.000.000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul ordonează descrescător elementele tabloului a, fără a returna valori.

#899 OrdonareF C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ ordonare care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 1000 de numere naturale mai mici decât 1.000.000.000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul ordonează crescător elementele tabloului a, fără a returna valori.

#898 SumFactCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma factorialelor cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#897 SumCifF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#896 FactorialF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru valoarea lui n!, adică 1•2•...•n.

#1826 ZeroF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru numărul de cifre zero de la finalul lui n! = 1•2•...•n.

#895 PermutarePF C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ permutare care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere naturale mai mici decât 1000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul verifică dacă elementele vectorului a reprezintă o permutare fără puncte fixe a mulțimii {1,2,...,n} și returnează valoarea 1 în caz afirmativ, respectiv 0 în caz negativ.

#894 CifMinMax C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine cea mai mare și cea mai mică cifră a unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieşire.

Se dă un șir de caractere format din cuvinte, separate prin spații. Cuvintele conțin doar litere mici ale alfabetului englez. Afișați, în ordine lexicografică, cuvintele distincte din șir.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba păsărească. Să se traducă în limba română.