Lista de probleme 634

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#153 drept

La ora de geometrie, Aurel a primit de la profesorul X o temă foarte dificilă: fiind date N segmente orizontale (paralele cu axa Ox), cu extremităţile de coordonate numere naturale, să se numere câte dreptunghiuri speciale pot fi formate în plan, luând în considerare aceste segmente.

Un dreptunghi este special dacă respectă simultan următoarele trei condiţii:
1. Cele patru vârfuri ale dreptunghiului au coordonate numere naturale
2. Laturile dreptunghiului sunt paralele cu axa Ox, respectiv Oy
3. Fiecare dintre cele patru vârfuri ale dreptunghiului aparţine cel puţin unui segment

Scrieţi un program care să-l ajute pe Aurel să determine numărul de posibilităţi de a plasa un dreptunghi în plan astfel încât să fie dreptunghi special. Deoarece rezultatul poate fi foarte mare, se va determina numărul modulo 946021 (restul împărţirii numărului calculat la 946021).

Grigore Moisil 2013

Să se scrie un program care citeşte un şir de caractere format din litere mici ale alfabetului englez şi înlocuieşte fiecare vocală cu litera mare corespunzătoare.

Să se scrie un program care citeşte un şir de caractere format din litere mici ale alfabetului englez şi elimină din șir toate vocalele.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (litere mici şi mari ale alfabetului englez, cifre, puncte, virgule şi spaţii) şi afişează pe ecran cifra care apare de cele mai multe ori în şirul citit.

Să se scrie un program care citește o propoziţie şi afişează cuvintele din propoziţie ordonate alfabetic.

#75 FSumDiv3 C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ care returnează suma elementelor divizibile cu 3 ale unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția cu cele mai multe cuvinte.

Să se scrie un program care citește un cuvânt și îl afișează după interschimbarea primei vocale cu ultima consoană.

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă un număr natural transmis ca parametru este aproape prim.

Să se scrie definiția completă a funcției C++ P care primește prin intermediul parametrului n un număr natural cu cel mult 9 cifre, iar prin intermediul parametrului c o cifră. Funcția întoarce tot prin intermediul parametrului n numărul obținut prin eliminarea tuturor aparițiilor cifrei c.