Lista de probleme 745

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba română. Să se traducă în păsărească.

Se dă o propoziție formată din litere mari și mici ale alfabetului englez, cifre, spații și semne de punctuație, în care literele mari și mici se consideră identice. Determinați vocala din șir cu număr maxim de apariții.

Se citește un șir format din cel mult 255 caractere, litere mici ale alfabetului englez. Să se determine ce mai lungă secvență din șir formată numai din consoane.

Cele mai multe editoare de text moderne oferă utilizatorilor o serie de opțiuni pentru modificarea textului grupate sub numele Change Case. Aceste opțiuni sunt:

  1. lowercase – toate literele din text sunt transformate în litere mici. Celelalte caractere rămân neschimbate;
  2. UPPERCASE – toate literele din text sunt transformate în litere mari. Celelalte caractere rămân neschimbate;
  3. TitleCase – prima literă a fiecărui cuvânt este transformată în litere mari, celelalte în litere mici;
  4. iNVERTcASE – prima literă a fiecărui cuvânt este transformată în litere mici, celelalte în litere mari;
  5. Sentencecase – prima literă a fiecărei propoziții este transformată în literă mare, celelalte în litere mici.

Se dă un sir de caractere format din litere mari și mici ale alfabetului englez, cifre, spații și semnele de punctuație .,;, în care cuvintele sunt alcătuite din litere sau cifre, iar propozițiile sunt separate prin punct (.), precum și o transformare dintre cele date care trebuie aplicată.

Aplicați asupra șirului dat transformarea precizată și afișați șirul.

Se dă un şir de caractere ce conţine cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez, separate prin unul sau mai multe spații. Să se determine câte cuvinte din sir sunt anagrame ale ultimului cuvânt, fără a fi identice cu acesta.

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, formată din n*m camere dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Anumite camere sunt ocupate şi nu pot fi vizitate, celelalte sunt libere și pot fi vizitate. Dintr-o cameră se poate trece în altă cameră dacă ambele sunt libere și se învecinează pe linie sau pe coloană.

În anumite camere sunt paznici. Din motive de securitate, paznicii se pot deplasa din camera inițială în anumite camere libere din apropiere, dar fără a se îndepărta la o distanță mai mare decât o valoare cunoscută. Fiecare paznic va verifica periodic camerele libere în care poate ajunge.

Să se determine numărul de camere din clădire care nu sunt verificate de niciun paznic.

Se consideră harta unei suprafețe deșertice, dată sub forma unei matrice cu n linii și m coloane, formată din n*m zone. Fiecare zonă poate fi accesibilă sau inaccesibilă. Dintr-o zonă accesibilă se poate trece în altă zonă accesibilă învecinată cu prima pe linie sau pe coloană.

Un călător dorește să traverseze deșertul de la nord (prima linie) la sud(ultima linie). Pentru aceasta el poate sa aleagă oricare zonă accesibilă de pe prima line și dorește să ajungă pe ultima linie cu număr minim de pași.

#882 Lac

Se dă harta unui lac de formă dreptunghiulară, împărțit în n*m zone dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Zonele pot fi acoperite cu apă, sau pot fi zone de uscat. Zonele de uscat care sunt învecinate pe linie sau pe coloană formează insule sau peninsule. Peninsule conțin cel puțin o zonă de uscat pe marginea lacului (matricei), în timp ce insulele sunt situate în întregime în interiorul lacului.

Cunoscând harta lacului, determinați numărul de insule și numărul de peninsule.

Se dă un număr natural n. Construiți un șir format din primele 2n numere naturale, dispuse astfel:

  • se pleacă de la șirul 1 2
  • exact la mijlocul acestui șir se inserează șirul 3 4 și se obține 1 3 4 2
  • exact la mijlocul acestui șir se inserează șirul 5 6 7 8 și se obține 1 3 5 6 7 8 4 2
  • etc
  • în general, la mijlocul șirului format din primele 2k numere naturale se inserează șirul ordonat format din următoarele 2k numere naturale.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați o modalitate prin care șoarecele poate să ajungă la bucata de brânză.