Lista de probleme 663

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un şir format din cel mult 100 de caractere – litere mici ale alfabetului englez şi spaţii. Să se modifice acest şir prin dublarea fiecărei vocale.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (cifre, litere ale alfabetului englez şi spaţii; şirul conţine cel puţin o literă), apoi construieşte în memorie şi afişează pe ecran şirul de caractere obţinut din şirul citit prin eliminarea tuturor caracterelor care nu sunt litere.

Se dau două şiruri de caractere s şi t. Să se elimine din s doar ultima apariţie a lui t.

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează litera mică cel mai des întâlnită în șir.

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează o singură dată literele mici din șir în ordinea în care apar în șir.

Să se scrie un program care determină cel mai bun șablon comun a două șiruri de caractere.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un numele și prenumele unei persoane și construiește un al treilea șir de caractere, care va conține consoanele din prenumele citit dispuse în ordinea în care apar în prenume, urmate de exact un spațiu și de numele citit.

Să se scrie un program care citește un text și inserează după fiecare vocală caracterul *.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de caractere format din cuvinte, numere spații şi elimină din şir numerele care au parte fracționară.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un cuvănt şi afişează pe ecran toate cuvintele care se pot obţine prin eliminarea unei singure litere din cuvântul citit.