Lista de probleme 633

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#23 Oglindit1 C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine oglinditul unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma divizorilor unui număr natural transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

Să se scrie un program care să afişeze prefixele şi sufixele unui cuvânt citit.