Lista de probleme 673

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care citeşte un şir de caractere format din litere mici ale alfabetului englez şi înlocuieşte fiecare vocală cu litera mare corespunzătoare.

Să se scrie un program care citeşte un şir de caractere format din litere mici ale alfabetului englez şi elimină din șir toate vocalele.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un şir de cel mult 50 de caractere (litere mici şi mari ale alfabetului englez, cifre, puncte, virgule şi spaţii) şi afişează pe ecran cifra care apare de cele mai multe ori în şirul citit.

Să se scrie un program care citește o propoziţie şi afişează cuvintele din propoziţie ordonate alfabetic.

#75 FSumDiv3 C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ care returnează suma elementelor divizibile cu 3 ale unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția cu cele mai multe cuvinte.

Să se scrie un program care citește un cuvânt și îl afișează după interschimbarea primei vocale cu ultima consoană.

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă un număr natural transmis ca parametru este aproape prim.

Să se scrie definiția completă a funcției C++ P care primește prin intermediul parametrului n un număr natural cu cel mult 9 cifre, iar prin intermediul parametrului c o cifră. Funcția întoarce tot prin intermediul parametrului n numărul obținut prin eliminarea tuturor aparițiilor cifrei c.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția de lungime maximă.