Lista de probleme 659

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#24 Oglindit2 C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze oglinditul unui număr natural transmis ca parametru.

Scrieți definiția completă a subprogramului numar, care primește prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (1≤n≤100), iar prin intermediul parametrului a, un tablou unidimensional care conţine n valori naturale

Subprogramul furnizează prin parametrul k o valoare naturală egală cu numărul obţinut prin concatenarea valorii maxime cu valoarea minimă din tablou.

Să se scrie un program care verifică dacă două cuvinte date sunt anagrame.

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină cuvântul palindrom de lungime maximă.

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma divizorilor primi ai unui număr natural transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma divizorilor unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va returna rezultatul.

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă un număr natural transmis ca parametru este prim.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ afismat care afișează pe ecran elementele unui tablou bidimensional.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ citmat care citește de la tastatură dimensiunile și elementele unui tablou bidimensional.