Lista de probleme 663

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma divizorilor unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va returna rezultatul.

Să se scrie o funcție C++ care verifică dacă un număr natural transmis ca parametru este prim.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ afismat care afișează pe ecran elementele unui tablou bidimensional.

Scrieți definiția completă subprogramului C++ citmat care citește de la tastatură dimensiunile și elementele unui tablou bidimensional.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze ultima cifră pară a unui număr natural transmis ca parametru.

#35 Count C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ count care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere reale mai mici decât 1000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care sunt mai mari sau cel puțin egale cu media aritmetică a tuturor elementelor din tablou.

Scrieți definiția completă a unui subprogram C++ nr_prim care primește prin singurul său parametru, n, un număr natural cu cel mult 9 cifre și returnează cel mai mic număr prim, strict mai mare decât n.

#73 FSumVecMin C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ care returnează suma celor mai mici m elemente ale unui tablou unidimensional dat.

#70 FMultiplu C++

Scrieți definiția completă a subprogramului multipli, cu trei parametri a , b , c (a≤b), numere naturale, ce returnează numărul multiplilor lui c din intervalul [a;b].

#43 NReal C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ nreal cu doi parametri x și y, numere naturale din intervalul [1;1000] ce returnează un număr real cu proprietatea că partea sa întreagă este egală cu x, iar numărul format din zecimalele sale, în aceeaşi ordine, este egal cu y.