Lista de probleme 696

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#73 FSumVecMin C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ care returnează suma celor mai mici m elemente ale unui tablou unidimensional dat.

#70 FMultiplu C++

Scrieți definiția completă a subprogramului multipli, cu trei parametri a , b , c (a≤b), numere naturale, ce returnează numărul multiplilor lui c din intervalul [a;b].

#43 NReal C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ nreal cu doi parametri x și y, numere naturale din intervalul [1;1000] ce returnează un număr real cu proprietatea că partea sa întreagă este egală cu x, iar numărul format din zecimalele sale, în aceeaşi ordine, este egal cu y.

Scrieți definiția completă a subprogramului P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar prin intermediul parametrului sum suma elementelor din tabloul x.

#1827 VectorSumPrim C++

Scrieți definiția completă a subprogramului P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum șase cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului s suma elementelor din tabloul x care au valori numere prime.

#36 i_prim C++

Scrieţi definiția completă a unui subprogram C++ i_prim care primește prin singurul său parametru, n, un număr natural cu cel mult 9 cifre și returnează diferența minimă p2-p1 în care p1 şi p2 sunt numere prime și p1≤n≤p2.

#34 Interval C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ interval care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere naturale mai mici decât 1000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care aparțin intervalului închis determinat de primul și ultimul element al tabloului.

#33 Multiplu C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ multiplu care are 3 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere naturale mai mici decât 1000, n, numărul efectiv de elemente ale tabloului şi k, un număr natural.

Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care sunt multipli ai numărului k şi au ultima cifră egală cu k.

Scrieți definiția completă a funcției C++ sub care primește doi parametri n și k și determină afișarea pe ecran, în ordine descrescătoare, a primelor n numere naturale nenule divizibile cu k.

#27 Cifre Zero C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru.