Lista de probleme 749

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care citește un șir de caractere și afișează o singură dată literele mici din șir în ordinea în care apar în șir.

Să se scrie un program care determină cel mai bun șablon comun a două șiruri de caractere.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un numele și prenumele unei persoane și construiește un al treilea șir de caractere, care va conține consoanele din prenumele citit dispuse în ordinea în care apar în prenume, urmate de exact un spațiu și de numele citit.

Să se scrie un program care citește un text și inserează după fiecare vocală caracterul *.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de caractere format din cuvinte, numere spații şi elimină din şir numerele care au parte fracționară.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un cuvănt şi afişează pe ecran toate cuvintele care se pot obţine prin eliminarea unei singure litere din cuvântul citit.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de caractere şi elimină din şir toate perechile de vocale consecutive.

Se dă un șir de caractere reprezentând o propoziție formată din litere mici ale alfabetului englez și spații. Determinați numărul de perechi de vocale consecutive din propoziție.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură o propoziţie formată din mai multe cuvinte separate prin spaţii şi transformă prima şi ultima literă a fiecărui cuvânt în literă mare.

Se dă o permutare P a mulțimii {1,2, … ,N}. Se mai dau Q întrebări specificate prin câte un număr D.

Dacă D este pozitiv trebuie să determinăm a D-a permutare care succede lexicografic P iar dacă D este negativ, a D-a permutare care precede lexicografic P.