Lista de probleme 696

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mic număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze cel mai mare număr care se poate scrie cu cifrele unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

#23 Oglindit1 C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine oglinditul unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma divizorilor unui număr natural transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

Să se scrie un program care să afişeze prefixele şi sufixele unui cuvânt citit.