Lista de probleme 663

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2730 SC C++

Scrieți funcția recursivă având următorul antet:

int SC(char s[])

Funcția primește ca parametru un șir de caractere și returnează suma tuturor cifrelor care apar în șir.

Se dă un triunghi de numere. Deduceți regula după care a fost format si afișați al n-lea sir al acestui triunghi.

Se dă o propoziție care conține numai litere mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze cuvintele din propoziție care conțin numai vocale.

#2721 Insert C++

Să se scrie funcția cu următorul antet:

void Insert(int a[], int &n)

Funcția primește ca parametri un vector a de numere naturale și n – numărul elementelor vectorului. Să se insereze după fiecare număr impar dublul său.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează factorialul unui număr dat ca parametru.

#2716 UnuDoi

Se dă operația \( \overline{x} : \left\{ 1,2 \right\} \rightarrow \left\{ 1,2 \right\}\) astfel încât \( \overline{1}=2 \) și \( \overline{2}=1 \). Operația se poate extinde asupra oricărei secvențe formate cu cifre de 1 și 2, de exemplu \( \overline{121121212}= 212212121\).

Se consideră șirul infinit s format cu cifre de 1 și 2, generat incremental prin extindere, după următoarea regulă de concatenare:

  • \( s_1 = 1221 \)
  • \( s_2 = 1221211221121221 \)
  • \( s_{k+1} = s_k\overline{s_k}\overline{s_k}s_k \), pentru orice număr natural k.

Dându-se un număr natural n, să se determine a n-a cifră a șirului infinit s.

#1307 Siruri1

Se citeşte un şir X de numere naturale cu n elemente. Scrieţi un program care determină şirul Y de numere prime distincte, care figurează la puterea întâi în cel puţin o descompunere ȋn factori primi a unui număr din șirul X. Dacă niciun element al şirului X nu are un factor prim la puterea întâi, atunci se va tipări mesajul Sirul Y e vid.

Admitere Mate-Info UBB, septembrie 2013

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

Se dă un șir de caractere. Să se determine câte vocale din șir sunt cuprinse între două consoane.

#1015 SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir.