Lista de probleme 532

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și vârf p . Să se determine toate nodurile q ale grafului cu proprietatea că lungimea minimă a unui lanț de la q la p este L.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat și două vârfuri p q . Să se determine cel mai scurt lanț cu extremitățile p q.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și o succesiune de k vârfuri. Să se verifice dacă vârfurile din succesiune formează un lanț.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și două vârfuri p q. Să se determine cel mai lung lanț elementar cu extremitățile p și q.

#478 Ciclu

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și un vârf p. Să se determine un ciclu elementar care conține vârful p.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și trei vârfuri p q r. Să se determine toate lanțurile elementare cu extremitățile în p și q care nu conțin vârful r.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și trei vârfuri p q r. Să se determine toate lanțurile elementare cu extremitățile în p și q care conțin vârful r.

#475 Lant

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri și două vârfuri p q. Să se determine toate lanțurile elementare cu extremitățile p și q.

Se consideră două mulţimi nevide A şi B, cu proprietatea că formează o partiție a mulțimii {1,2,...,n}. Să se construiască un graf bipartit complet cu n vârfuri, bipartit peste partiţia formată din mulțimile A și B.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri, etichetate de la 1 la n. Să se verifice dacă graful este bipartit.